Themanetwerk Financiën en Economie

De thema’s financiën en economie spelen een belangrijke rol in het christelijk sociaal denken omdat het gaat over het beheren van middelen om doelen te bereiken en over het streven naar rechtvaardigheid in economische transacties in de samenleving.

Wij willen met u hierover het onderlinge gesprek faciliteren en de partij verder helpen met haar visie en beleid hierop. Dit kan ook betrekking hebben op actuele thema’s zoals het vraagstuk van economische ongelijkheid, de verandering naar een nieuwe duurzame economie en de invloed daarvan op de huidige economie, de opkomst van automatisering en kunstmatige intelligentie wat gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt en de gevolgen van globalisering op onze nationale economie en gemeenschap.

Het doel van het themanetwerk Financiën & Economie is om een platform te bieden waar experts binnen onze achterban samenkomen om zowel gevraagd als ongevraagd advies te verstrekken aan zowel landelijke als lokale bestuurders van de ChristenUnie. De kerngroep heeft hierin een verantwoordelijke verbindingsrol. Daarnaast streven we ernaar als themanetwerk bij te dragen aan een heldere visie op de thema's financiën en economie binnen onze partij.  Als u hieraan wil bijdragen, meld u dan hieronder aan als lid.

Het mailadres van de kerngroep is: financieneneconomie@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw ChristenUnie-lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?