Themanetwerk Migratie en Asiel

Binnen de ChristenUnie start het Themanetwerk Migratie en Asiel. Dit Themanetwerk wil leden met expertise en ervaringen uit de praktijk bij elkaar brengen om samen na te denken over christelijk-sociaal migratie en asielbeleid. Hiermee wil het netwerk politici inspireren en ondersteunen.

Spil van het Themanetwerk is een kerngroep van zeven betrokken leden. Zij hebben bij de start van het Themanetwerk van het Landelijk Bestuur het verzoek gehad om in het eerste jaar te werken aan een gedragen, goed onderbouwd en realistisch advies over christelijk-sociale lange termijnvisie op migratie. De kerngroep brengt hiervoor de wijsheid en ervaring uit de partij bij elkaar en zal daarbij ook input vragen bij leden die zich aanmelden in het Themanetwerk.

Daarnaast is het Themanetwerk beschikbaar om mee te denken bij actuele vragen rond migratie en asiel.

Als u lid wilt worden van het Themanetwerk, meld u dan hieronder aan.

Het mailadres van de kerngroep is: migratieenasiel@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw ChristenUnie-lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?