Themanetwerk Onderwijs

In dit netwerk willen ChristenUnieleden met kennis van en ervaring met het onderwerp ‘onderwijs’ nadenken over goed beleid, politici adviseren en meehelpen met het organiseren van (bezinnende) activiteiten rond dit thema. Het netwerk is bedoeld voor alle facetten van het onderwijs, van primair tot wetenschappelijk onderwijs en alles daartussenin.  

Als u hieraan bij wil dragen, meld u dan hieronder aan als lid. 

Het mailadres van de kerngroep is: onderwijs@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw ChristenUnie-lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?

Samenstelling kerngroep

De kerngroep van Themanetwerk Onderwijs bestaat uit zes ChristenUnie leden die deskundig zijn op het thema onderwijs en zich vrijwillig inzetten om het Themanetwerk op te bouwen.

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor bestuurders en commissies en verzamelen input van de leden van het Themanetwerk. De kerngroep bewaakt de kwaliteit van de adviezen aan bestuurders en commissies en zorgt dat de adviezen in lijn zijn met het christelijk-sociaal denken.

Ingrid Paalman (voorzitter)
Werkzaam in het hbo 

Libiana Bentura
Werkzaam in het mbo 

Pieter Prins (secretaris)
Werkt in het voortgezet onderwijs

Elizabeth Bronkhorst

Peter Kranenburg

Kim Krijtenburg-Lewerissa

Heb je belangstelling en wil je meer weten over het functioneren van het netwerk of de rol van netwerken binnen de partij?
Neem dan contact op met de kerngroep via onderwijs@christenunie.nl of met de coördinator partijnetwerken via netwerken@christenunie.nl