Themanetwerk Platteland, Natuur en Landbouw

Er is op weinig onderwerpen de afgelopen jaren zoveel polarisatie ontstaan als bij het thema landbouw en natuur. Daarom willen ChristenUnie-leden met kennis van en ervaring met het onderwerp ‘platteland, natuur en landbouw’ via dit netwerk met elkaar in gesprek over het beleid en de visie van de ChristenUnie op dit onderwerp. Politici adviseren en meehelpen met het organiseren van het open gesprek middels veldexcursies rond dit thema. Want waar beter te praten over het platteland, dan buiten?

Als u hieraan bij wil dragen, meld u dan hieronder aan als lid.

Het mailadres van de kerngroep is: themanetwerkpnl@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw ChristenUnie-lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?

Samenstelling kerngroep

De kerngroep van Themanetwerk platteland, natuur en landbouw bestaat uit acht ChristenUnie leden die deskundig zijn op de thema's platteland, natuur en landbouw en zich vrijwillig inzetten om het Themanetwerk op te bouwen. 

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor bestuurders en commissies en verzamelen input van de leden van het Themanetwerk. De kerngroep bewaakt de kwaliteit van de adviezen aan bestuurders en commissies en zorgt dat de adviezen in lijn zijn met het christelijk-sociaal denken. 

Wilco Brouwer de Koning 
Melkveehouder en bestuurslid LTO Nederland 

Roel Jongeneel 
Econoom, universitair docent agrarische economie bij Wageningen Universiteit en senior scientist bij Wageningen Economic Research 

Gerdine Kaptijn (secretaris)
Projectleider Bionext 

Kees de Heer
Bioloog, fractiemedewerker ChristenUnie Utrecht

Nanne Sterenborg 
Agrariër in de precisie landbouw, natuurbeheer 

Dirk van Straalen 
Ecoloog, vogelonderzoeker 

Hermen Vreugdenhil  
Directeur/regio coördinator collectief rivierenland, agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het Gelderse Rivierenland 

Judith Westerink (voorzitter)
Senior Researcher Landscape Governance bij Wageningen Environmental Research 

Heb je belangstelling en wil je meer weten over het functioneren van het netwerk of de rol van netwerken binnen de partij?
Neem dan contact op met de kerngroep via themanetwerkpnl@christenunie.nl of met de coördinator partijnetwerken via netwerken@christenunie.nl