Veelkleurig netwerk

Wij zijn een netwerk van christenen met veelkleurigheid en/of betrokkenheid van binnen en buiten de ChristenUnie met interesse in christelijk-sociale politiek.

De leden voelen zich verbonden in Christus en behandelen brede thematiek vanuit een praktische, christelijke blik. Het kader voor de thematiek is dat deze een politieke weerslag kennen en te verbinden zijn met de veelkleurigheid in onze identiteit. Dit vatten we samen onder de noemer ‘veelkleurig’ die zowel de leden als het netwerk karakteriseert.

Als u hieraan bij wil dragen, meld u dan hieronder aan als lid.

Het mailadres van de kerngroep is: veelkleurig@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw ChristenUnie-lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Inloggen voor ChristenUnie-leden

Wachtwoord vergeten?

Samenstelling kerngroep

De kerngroep van het Veelkleurig netwerk bestaat uit vijf betrokken ChristenUnie leden. Zij zetten zich vrijwillig in om het Themanetwerk op te bouwen. 

De kerngroep is aanspreekpunt voor de partij en voor de leden van het netwerk. Zij organiseren bijeenkomsten, organiseren toerusting en zijn beschikbaar als klankbord.  

Nathalie Nede (voorzitter)
adviseur discriminatie en diversiteit, raadslid ChristenUnie Arnhem

Tabasum Westra (eerste secretaris)
bestuurslid stichting gave, commissielid ChristenUnie Utrecht

Irina Grashuis (tweede secretaris)
Wetgevingsjurist ministerie BZK

Tim Kuijsten
Persvoorlichter ChristenUnie

Anil Kumar
Strategisch regisseur Economie en Mobiliteit gemeente Westland

Maikel la Rose
Compliance Expert ABN AMRO bank, bestuurslid provincie Zuid-Holland (ChristenUnie)

Heb je belangstelling en wil je meer weten over het functioneren van het netwerk of de rol van netwerken binnen de partij?

Neem dan contact op met de kerngroep via veelkleurig@christenunie.nl of met de coördinator partijnetwerken via netwerken@christenunie.nl