Themanetwerk Zorg

Iedereen heeft vroeg of laat met de zorg te maken: als (toekomstige) patiënt/cliënt, zorgmedewerker, hulpverlener, buren, familielid en/of actieve burger. Als samenleving ervaren we een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk voor elkaar te zorgen. Het is bovendien een kernthema voor onze partij: barmhartigheid en zorg voor de naaste zit in de genen van de ChristenUnie. Fundamenteel daarbij is het besef dat we ‘De Zorg’ samen vormen door ieders bijdrage aan gezondheidszorg, welzijn, informele zorg, burenhulp en preventie. Zo dragen we samen bij aan de ervaren positieve gezondheid van de inwoners van Nederland.
We zijn dankbaar voor toegankelijke en goede zorg in Nederland. Tegelijkertijd is de grote vraag hoe we dat zo kunnen houden: nieuwe keuzes en een nieuwe zorgtoekomst zijn noodzakelijk.

Via het Themanetwerk Zorg kunnen ChristenUnie-leden met expertise en ervaringen uit de zorgpraktijk elkaar én politici inspireren en ondersteunen. Om zo samen te komen tot gedragen christelijk-sociale visies, ideeën en goede besluitvorming rondom ‘de zorg’.

Als u hieraan wilt bijdragen, meld u dan hieronder aan als lid.

Het mailadres van de kerngroep is: zorg@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw ChristenUnie-lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?

Samenstelling kerngroep

De kerngroep van het Themanetwerk Zorg bestaat uit vijf ChristenUnie-leden die deskundig zijn op het thema zorg en zich vrijwillig inzetten om het Themanetwerk op te bouwen.

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor politici, bestuurders en partijcommissies en verzamelen input van de leden van het Themanetwerk. De kerngroep bewaakt de kwaliteit van de adviezen aan politici, bestuurders en partijcommissies en zorgt dat de adviezen in lijn zijn met het christelijk-sociaal denken.

Thera de Haan (voorzitter)
Directeur zorg & toezichthouder

Tracy Vermeer-Spoor (eerste secretaris)
Bestuurskundige werkzaam in de zorg

Pim Roza (tweede secretaris)
Coördinerend beleidsmedewerker medische ethiek (ministerie van VWS)

Efraïm Hart
Gynaecoloog, promovendus health advocacy & activism

Alex van Pelt
Directeur Stichting Present Utrecht, expert informele zorg

Heb je belangstelling en wil je meer weten over het functioneren van het netwerk of de rol van netwerken binnen de partij?
Neem dan contact op met de kerngroep via zorg@christenunie.nl of met de coördinator partijnetwerken via netwerken@christenunie.nl