Visie- en strategietraining

Visie- en strategietraining

Het is voor de fractie belangrijk om regelmatig (minstens eens per jaar) een moment tijd te nemen voor bezinning. Wat zijn de doelen van onze fractie? Hoe gaan we daar aan werken? Wie en wat hebben we daarvoor nodig? Hoe laten we zien waar we voor staan, wat we doen en wat we willen bereiken?

Omschrijving
De Visie- en strategietraining van het ChristenUnie Opleidingscentrum is een effectief instrument om de lijnen voor de komende periode uit te zetten. Onze ervaren trainers begeleiden de fractie in het helder formuleren van de eigen visie en strategie en het uitwerken hiervan in een concreet actieplan.

Deze training is altijd maatwerk en wordt voorafgegaan door een intake. Zo sluit de training aan op de specifieke lokale situatie. Ook provinciale fracties kunnen deze training aanvragen.