Welkom bij de ChristenUnie

Welkom bij de ChristenUnie

Wat is de meerwaarde van christelijke politiek? Wat maakt het verhaal van de ChristenUnie zo ijzersterk?

Regelmatig duiken deze vragen op in het gesprek over politiek. Misschien wil je daar zelf ook wel meer over weten. Welke keuzes maakt een christelijke politieke partij, en op basis waarvan? Wat is de visie van de ChristenUnie? Deze en andere vragen doordenken we tijdens de online cursus Welkom bij de ChristenUnie. 

De cursus bestaat uit een korte introductie op christelijke politiek waarna je in gesprek kunt met de cursusleider en de andere deelnemers. Met interactieve werkvormen dagen we je uit jouw kennis van politieke standpunten te testen en je mening te vormen. Dat gebeurt afwisselend "plenair" en in breakout rooms.

Aanmelden Welkom bij de ChristenUnie

Deelnemers over deze cursus

  • "Het interactieve maakte, dat je op het puntje van je stoel bleef zitten."
  • "De discussies n.a.v. de stellingen waren mooi om te ervaren hoe ingewikkeld politiek is."
  • "Veel afwisseling tussen plenair en breakout rooms" 
  • "Ik vind het fijn om zo een aantal mensen te zien en spreken die zich niet om de macht maar om de inhoud bekommeren van wat er in de samenleving leeft, gebeurt en aangepakt kan worden."