Welkom bij de ChristenUnie in jouw gemeente

Cursus Welkom bij de ChristenUnie in jouw gemeente

Wat is de meerwaarde van christelijke politiek? 
Regelmatig duikt deze vraag op in het gesprek over politiek. En misschien heb je de vraag zelf ook wel. Welke keuzes maakt een christelijke politieke partij, en op basis waarvan? Wat is de visie van de ChristenUnie? Deze en andere vragen doordenken we tijdens de cursus Welkom bij de ChristenUnie.

De cursus bestaat uit een korte introductie waarna je in gesprek kunt met de cursusleider en de andere deelnemers. Met interactieve werkvormen dagen we je uit jouw kennis van politieke standpunten te testen. 

We kunnen deze cursus in jouw gemeente organiseren!
Je kunt als afdeling aanvragen om deze cursus bij jou in de gemeente te organiseren. Het is een leuke mogelijkheid om leden en geïnteresseerden bij het politieke werk te betrekken. De taakverdeling ziet er dan zo uit:

  • De afdeling regelt en betaalt de locatie en catering.
  • De afdeling zorgt voor promotie via jullie eigen kanalen (we geven je daar tips voor).
  • Deelnemers melden zich aan via de website van het Opleidingscentrum.
  • Het Opleidingscentrum attendeert alle leden van je afdeling per mail op de cursus.
  • Het Opleidingscentrum stuurt cursusinformatie met het voorbereidingsmateriaal per mail naar de deelnemers.
  • Het Opleidingscentrum zorgt voor cursusmateriaal op de locatie (notitieblokken, naambordjes en pennen).
  • Het Opleidingscentrum zorgt voor een cursusleider.
  • De afdeling betaalt voor de vergoeding en reiskosten van de cursusleider én het cursusmateriaal in totaal € 150,-

De kosten van de cursus komen op deze manier geheel voor rekening van de afdeling, en daardoor kunnen de deelnemers gratis meedoen.

Het is ook mogelijk om dit samen met één of meer afdelingen in je omgeving te organiseren. Dan kun je de kosten delen.
Als je van dit aanbod gebruik wilt maken, neem dan contact op met ons via opleiding@christenunie.nl of 033 - 422 69 69. Variaties op het bovenstaande zijn altijd bespreekbaar.