Links en meer info

Overzicht van netwerk- en andere organisaties

Links

Het dossier Prostitutie op de site van Rijksoverheid

Hulporganisaties

www.hoenuverder.info - voor slachtoffers van mensenhandel
www.slachtofferwijzer.nl
www.scharlakenkoord.nl (straatwerk, preventie, uitstapproject, maatjesproject)
www.legerdesheils.nl (Meeting Point op de Wallen in Amsterdam)
www.fierfryslan.nl (opvangcentra, landelijk Top Referent Trauma Centrum)
P&G 292 Prostitutie en gezondheidscentrum (SOA-tests, anti-conceptie)
Stichting De Haven (pastorale zorg en hulpverlening aan prostituees)


Betrokken organisaties

CoMensha (Coordinatiecentrum mensenhandel)
FairWork
Scharlaken Koord
Leger des Heils
Stop the Traffik
Slachtofferhulp Nederland
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen

EU-coördinator Anti-Trafficking

Rotterdam: Prostitutiemaatschappelijk werk van Stichting Humanitas

Den Haag: SHOP (stichting hulp en opvang prostitutie en mensenhandel)

Stichting M. (Meld Misdaad anoniem)