Tegenbegroting

Tegenbegroting 2016: 'Waardevol Leven'

De ChristenUnie kiest in haar tegenbegroting voor 2016 voor ‘waardevol leven’. In de tegenbegroting, het alternatief van de ChristenUnie voor de begroting van het kabinet, investeert de partij extra in gezinnen met kinderen, mantelzorgers, chronisch zieken en gehandicapten en de opvang van vluchtelingen. Volgens de ChristenUnie zijn dit de vergeten groepen waar het kabinet weinig tot niets voor doet. De ChristenUnie wil bovendien de Groningse gaskraan verder dicht en meer aandacht voor duurzaamheid. Daarnaast plust de ChristenUnie het veiligheidsbudget voor defensie, politie en het OM verder op. Daarmee onderstreept de partij wat ze belangrijk vindt.

Gezinnen en ouderen

Natuurlijk is het van het grootste belang dat er meer banen en meer financiële armslag komt. Maar de ChristenUnie wil dat ook de door het kabinet vergeten groepen na jaren van bezuinigingen merken dat het beter gaat met Nederland. Lees meer...

Zorg

Veel mensen maken zich zorgen om de zorg en dan met name de veranderingen die er worden doorgevoerd. De ChristenUnie wil dat in de zorg de mensen om wie het gaat centraal staan. Lees meer...

Veiligheid in Groningen

De Groningers hebben recht op veiligheid en zekerheid. Daarom wil de ChristenUnie een forse verlaging van de gaswinning. Nu én de komende jaren. Lees meer...

Klimaat en milieu

Gods schepping heeft bescherming nodig. Op het gebied van verduurzaming is de gemiddelde Nederlander bovendien een stuk verder dan dit kabinet. Het wordt tijd dat verduurzaming echt wordt beloond. Lees meer...

Internationaal: vluchtelingen en defensie

Het leven van een vluchteling is te waardevol om onze ogen voor de huidige nood te sluiten. De ChristenUnie wil dat we als land serieus bijdragen aan veiligheid, juistvoor wie dat niet vanzelfsprekend is. Lees meer...