Gezinnen en ouderen

De crisis heeft veel van ons land gevraagd en mensen hebben het effect in hun portemonnee gezien. Na jaren van teruglopende koopkracht en groeiende werkloosheid is het nu van het grootste belang om keuzes te maken die banen opleveren en mensen meer financiële armslag geven. De ChristenUnie stelt net als het kabinet een lastenverlichting voor van €5 miljard, maar wil dat ook gezinnen, ouderen, mantelzorgers, chronisch zieken en gehandicapten daarvan profiteren. Volgens de ChristenUnie is het tijd dat ook zij na jaren van bezuinigingen merken dat het beter gaat met Nederland. Met zijn focus op werkenden dreigt het kabinet deze groep mensen tekort te doen.

  • De ChristenUnie wil dat iedereen zelf kan kiezen tussen zorg voor kinderen thuis en zorg voor kinderen in een kinderdagverblijf. Daarom wordt de kinderopvangtoeslag niet verhoogd, maar komt er €255 miljoen extra kindgebonden budget. Bovendien wordt de volledige overdraagbaarheid van de heffingskorting voor gezinnen met kinderen onder de zes jaar opnieuw ingevoerd (een investering van €118 miljoen). De keuze om kinderen volledig thuis te verzorgen wordt op die manier niet afgestraft.
  • De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en hun ouders ongestraft kunnen sparen voor hun toekomst. Daarom wil de ChristenUnie voor hen een heffingsvrij vermogen tot €10.000 invoeren. De belastinginkomsten die we daardoor mislopen, betalen we vanuit een verhoogde vermogensbelasting voor miljonairs.
  • In eerste instantie leken ouderen er bij dit kabinet er zelfs op áchteruit te gaan, later werden er pleisters geplakt om dat te voorkomen. Volgens de ChristenUnie is het echter nog niet genoeg. De ChristenUnie wil de koopkracht van ouderen verder repareren door de ouderenkorting nog verder te verhogen met €100 miljoen.