Zorg

Veel mensen maken zich zorgen om de zorg en dan met name de veranderingen die er in worden doorgevoerd. De ChristenUnie wil oog houden dat in de zorg de mensen om wie het gaat centraal staan. Keuzevrijheid, zorg dichtbij en ondersteuning van mantelzorgers staan hierin voorop.

  • Dat het kabinet het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap nog steeds niet heeft geratificeerd, laat zien dat dit voor Rutte-II een blinde vlek is. Dat blijkt ook uit de begroting voor 2016. De ChristenUnie trekt €100 miljoen extra uit om chronisch zieken en gehandicapten fiscaal te ondersteunen en wil een extra tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen van eveneens €100 miljoen.
  • Zorg thuis en zorg door professionals sluit nog lang niet altijd goed op elkaar aan. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over en trekt €300 miljoen extra uit voor de langdurige zorg, bovenop de €200 miljoen die het kabinet voorstelt.
    Goede dagbesteding is een grote steun in de rug voor mantelzorgers die overbelast zijn. Daarom krijgen gemeenten meer middelen om dagbesteding in te kopen waardoor belangrijke banen behouden kunnen blijven. Ook krijgen verpleeghuizen meer middelen om laaggeschoold personeel aan het werk te houden.
  • De ChristenUnie wil de premies voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid niet te hoog laten oplopen en trekt €200 miljoen extra uit om dit te compenseren; dat betekent lagere loonkosten voor werkgevers. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is volgens de ChristenUnie al relatief hoog en wordt daarom niet verhoogd.