Veiligheid in Groningen

De Groningers hebben recht op veiligheid en zekerheid. Het vertrouwen van veel Groningers dat ‘Den Haag’ hen hoort, is door een weifelend kabinet beschadigd. De ChristenUnie wil dat er nu en de komende jaren werk gemaakt wordt van een forse verlaging van de gaswinning, om stukje bij beetje het vertrouwen van de Groningers te heroveren.

  • De gaswinning kan volgens de ChristenUnie in 2016 omlaag naar 27 miljard m3 in plaats van de 33 miljard m3 die het kabinet voorstelt. Dat dit begrotingstechnisch kan, blijkt uit het complete financiële plaatje van de tegenbegroting van de ChristenUnie.
  • De ChristenUnie zet stevig in op energiebesparing, energieneutrale woningen en duurzame alternatieven om onze afhankelijkheid van gas de komende jaren te verminderen. Dat is nodig om het winningsplafond na 2016 ieder jaar fors verder te verlagen.