Klimaat en milieu

Gods schepping heeft bescherming nodig. Het is echt tijd voor actie. Op het gebied van verduurzaming is de gemiddelde Nederlander bovendien een stuk verder dan dit kabinet. In de samenleving gebeurt van alles om vervuiling en verspilling tegen te gaan. De ChristenUnie wil dat stimuleren en pleit voor een systeem waarbij de vervuiler betaalt. Daarvoor moet schone energie ook in prijs concurrerend worden met ‘vuile’ energie.

  • Waar het kabinet de kolenbelasting af wil schaffen, kiest de ChristenUnie juist voor het zwaarder belasten van de vervuilende kolencentrales. Dat levert €300 miljoen op. Ook de belasting op het verbranden van afval wordt verhoogd, zodat hergebruik en schone energie aantrekkelijker worden (nog eens €200 miljoen). Biomassabijstook levert niets op voor vergroening noch voor innovatie of werkgelegenheid. Daarom schaft de ChristenUnie de subsidie hiervoor af (opbrengst: €340 miljoen).
  • Om particulieren die hun huis isoleren te belonen, komt er wat de ChristenUnie betreft een energiebesparingsaftrek van in totaal €240 miljoen en een vrijstelling van de energiebelasting voor de ‘energie van de samenleving’. Deze vrijstelling van €100 miljoen is bedoeld voor bijvoorbeeld energiecoöperaties met zonnepanelen op de daken van huishoudens, publieke gebouwen en bedrijven.