Internationaal: vluchtelingen en defensie

We kunnen niet stil zitten nu meer vluchtelingen dan ooit onze hulp nodig hebben. Hun leven is te waardevol om onze ogen voor hen te sluiten. Het kabinet zegt extra geld vrij te maken om hulp te kunnen bieden, maar put met name uit al bestaande potjes. De ChristenUnie wil dat we als land serieus bijdragen aan veiligheid, juist ook de veiligheid van hen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Daar moeten we dan ook echt geld voor uittrekken.

  • Vorig jaar is op aandringen van de ChristenUnie het noodhulpfonds Dutch Relief Fund opgericht voor opvang in de regio de komende jaren. De €570 miljoen die daar nu in zit is veel te weinig om menswaardige opvang in Nederland en de crisisregio’s te kunnen bieden. De ChristenUnie trekt komend jaar daarom nog eens €600 miljoen extra uit voor de opvang van vluchtelingen in de regio en in Nederland.
  • Van onze militairen wordt veel gevraagd. Zij worden wereldwijd ingezet bij tal van militaire vredesmissies. Door de jarenlange bezuinigingen op defensie is onze krijgsmacht te kwetsbaar geworden. De ChristenUnie wil in 2016 daarom €100 miljoen extra voor Defensie, bovenop de investering van het kabinet.
  • De nationale veiligheid versterken we met €150 miljoen, waarvan een deel wordt gebruikt voor verhoging van de politiesalarissen en het toevoegen van extra agenten.