Over 43e (online) partijcongres 17 april 2021

Welkom!
Op zaterdag 17 april 2021 houdt de ChristenUnie weer een online partijcongres. Dit congres staat onder andere in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Ook nemen wij afscheid van onze Kamerleden Carla Dik-Faber en Joël Voordewind, Eppo Bruins en Stieneke van der Graaf, onze voorzitter Piet Adema en penningmeester Fred Ruiten. Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom om ons partijcongres online mee te beleven!

Partijdebat over corona-aanpak
We sluiten het partijcongres af met een debat over de coronamaatregelen. Moeten die zo scherp zijn, of mag de overheid wat meer ruimte geven aan burgers?
Jolanda Kluin, Stefan Paas en Gert-Jan Segers.png
We voeren het debat met zittend hoogleraar cardiothoracale chirurgie Jolanda Kluin, theoloog en publicist Stefan Paas en Gert-Jan Segers.
Lees het recente WI-essay of luister de podcast over dit thema op wi.christenunie.nl/coronacrisis.

Amendementen en moties
De ingediende moties, voorzien van preadviezen van het Landelijk Bestuur zijn op de congreswebsite geplaatst onder het kopje Materiaal.

Afvaardiging lokale afdelingen
Besturen van lokale afdelingen kunnen aangeven wie namens de betreffende afdeling op het Partijcongres mag stemmen, door het aan de secretarissen per mail toegestuurde formulier in te vullen en te retourneren.
De afgevaardigde krijgt op het congres een verzwaarde stem, dat wil zeggen: bovenop zijn eigen stem krijgt hij - afhankelijk van de grootte van de afdelingen - extra stemmen. In ieder geval één stem en per 75 afdelingsleden een extra stem. De stemmen worden onverdeeld (dus in 1x) uitgebracht.

Aanmelden
Als lid kunt u zich aanmelden om mee te stemmen tijdens het congres tot woensdag 14 april 2021 12:00 uur. Als u zich na deze deadline aanmeldt, kunt u het congres wel volgen, maar kunt u helaas niet stemmen tijdens het congres.
Mocht u het congres wel willen volgen, maar wilt u niet meestemmen, dan hoeft u zich niet aan te melden. U kunt het congres dan volgen via onze website.

Congresstukken
De congresstukken vindt u onder het kopje Materiaal.

Digitale sprekersbalie
Voor dit partijcongres hebben we een digitale schriftelijke sprekersbalie ingericht. Met inachtneming van de Tijdelijke wet COVID hebt u, als lid van de ChristenUnie, de mogelijkheid tot uiterlijk donderdag 15 april 2021 om 12:00 uur schriftelijke vragen te stellen over de te behandelen onderwerpen, of aan te geven dat u wilt inspreken op een motie. Dit kan door middel van een formulier dat te vinden is op de website www.christenunie.nl/sprekersbalie.
Gestelde vragen worden voorzien van een antwoord, en donderdag 15 april toegevoegd aan de congresstukken onder het kopje Materiaal.

We hopen u online te mogen begroeten op zaterdag 17 april!

Contact
Per e-mail info@christenunie.nl of per telefoon: 033-422 69 69.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.