Periodiek schenken

Samen geven we geloof een stem

Wilt u met uw bijdrage aan de ChristenUnie nog meer impact hebben? En op die manier geloof een extra krachtige stem geven in de politiek? Dan is periodiek schenken misschien iets voor u!

Periodiek schenken

Een periodieke schenking is voordelig voor u en voor ons. Giften die zijn vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst zijn namelijk volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Een deel hiervan krijgt u dus terug van de Belastingdienst. Voorwaarde vanuit de Belastingdienst is wel dat u voor een periode van minstens 5 jaar uw giften vastlegt. Hierdoor kan de ChristenUnie voor langere tijd op uw steun rekenen. Dankzij periodieke schenkingen kunnen wij ons jaar in jaar uit inzetten voor christelijke politiek in Nederland.

4 voorwaarden om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen:

 • De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Deze kunt u hier downloaden.
 • U schenkt voor minimaal 5 jaar achter elkaar.
 • De hoogte van de gift is elk jaar hetzelfde.
 • De gift gaat naar een goed doel met ANBI-status. De ChristenUnie heeft deze status.

Uw voordeel

Stel: u wilt 5 jaar lang elk jaar 60 euro aan de ChristenUnie doneren. Dat kan uw contributie zijn, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook andere donaties aan de ChristenUnie zijn. Stel dat uw inkomen valt in belastingtarief 2 (49,5%). Bij de belastingaangifte kunt u 40% van de volledige donatie terugkrijgen. 24 euro dus! Uw donatie van 60 euro kost u dan uiteindelijk 36 euro. Door de ANBI status die de ChristenUnie heeft hoeven wij op onze beurt geen belasting te betalen over de giften die wij ontvangen. Uw giften worden dus voor 100% besteed aan de doelstellingen van de ChristenUnie.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het belastingvoordeel ook aan de ChristenUnie te schenken. Het kost u dan netto 60 euro, maar u kunt dan 84 euro doneren!

NB. Sinds 2020 wordt het jaarlijkse tarief van aftrekposten in de hoogste belastingschijf geleidelijk verminderd van 46% naar 37,05% in 2023.

Bereken hier zelf uw belastingvoordeel via de rekenmodule: 

Rekenmodule | ChristenUnie (anbigift.nl)  

Regel het eenvoudig

Om van het belastingvoordeel te profiteren, moet de overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. Dit is gemakkelijk en kosteloos te regelen. Er hoeft geen notaris aan te pas te komen.

Download het formulier voor de periodieke schenkingsovereenkomst. Ontvangt u het formulier liever per post? Dat kan. Mail uw adresgegevens naar ledenadministratie@christenunie.nl 

PDF Formulier voor periodieke schenkingsovereenkomst downloaden

 1. Download het formulier op uw computer
 2. Vul het formulier digitaal in (u kunt op de computer de gegevens intypen)
 3. Print het formulier uit & onderteken het formulier
 4. Stuur het formulier in een envelop naar (postzegel is niet nodig):
  ChristenUnie
  Antwoordnummer 862
  3800 VB AMERSFOORT
 5. Wij ondertekenen het formulier vanuit onze kant en sturen het (originele) document weer terug voor uw eigen administratie. Dit heeft u nodig voor eventuele controle door de Belastingdienst.
 6. Geregeld!

Let op: De looptijd van een periodieke gift is minimaal 5 jaar. In het formulier kunt u bij onderdeel ‘2. Looptijd periodieke schenking’ een einddatum noteren. Als u hier niks noteert, kunt u de schenking na 5 jaar zelf op elk gewenst moment beëindigen. Giften die je hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.