Verkiezingsprogrammacommissie

Opdracht VPC

De verkiezingsprogrammacommissie heeft als opdracht om een verkiezingsprogramma te ontwikkelen en schrijven dat:

 • gebaseerd is op onze Grondslag, de beginselverklaring en bovenal de Bijbel als de betrouwbare openbaring van God de Schepper over de wereld waarin wij leven;
 • aansluit bij voorgaande verkiezingsprogramma’s;
 • aansluit bij de werkzaamheden van de verkiezingsprogrammacommissie Europa;
 • een duidelijk christelijk-sociaal profiel heeft;
 • herkenbaar inspeelt op de huidige problemen in ons land en daarbuiten;
 • appellerend is in die zin dat het uitdaagt en nieuwsgierig maakt door praktische politieke voornemens;
 • actiepunten bevat die te herleiden zijn tot de hoofdtekst;
 • een pakkende, samenvattende inleiding heeft;op uiterlijk 6 september 2023 aan het Landelijk Bestuur kan worden aangeboden.

Samenstelling

De verkiezingsprogrammacommissie bestaat uit:

 • Roel Kuiper, voorzitter
 • Pieter Grinwis, lid Tweede Kamer
 • Joëlle Gooijer, Wethouder gemeente Delft
 • IJmert Muilwijk, duurzaam ondernemer, manager Energie Nederland
 • Lydia Stoop, medewerker Tweede Kamerfractie
 • Simon Fritschij, medewerker Tweede Kamerfractie
 • Herman Smits, politiek adviseur Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Bernadette van den Berg, fractievoorzitter Provinciale Staten Drenthe
 • Harmjan Vedder, wethouder gemeente Enschede
 • Thera de Haan, bestuurder en toezichthouder zorg
 • Roel Jongeneel, universitair docent agrarische economie bij Wageningen Universiteit