Debat onderwijsvrijheid

De vrijheid van onderwijs is in ons land geborgd in de Grondwet. We kunnen op basis van religie of levensovertuiging een school stichten met dezelfde overheidssteun als openbare scholen. Maar hoe goed past artikel 23 van de Grondwet in de tegenwoordige tijd? Past dit nog bij onze eigentijdse vrijheid, het zoeken naar een participatiesamenleving en professionele autonomie? Of is dit een verzuild instituut, dat controle op publieke middelen en goed burgerschap in de weg staat? 

Juist rondom deze grote vragen past een echt gesprek. Daarom hebben de VVD-themanetwerken Onderwijs, Justitie & Veiligheid en het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie de handen ineengeslagen en een 'artikel 23 debat' georganiseerd. Op maandagavond 23 september gaan de fractievoorzitters van VVD en ChristenUnie, Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers, in Den Haag met elkaar in debat over de dilemma's en kansen van Artikel 23. Wij hopen u te mogen verwelkomen!  

Debaters

  • Klaas Dijkhoff is fractievoorzitter van de VVD. In een recent discussiestuk zette hij vraagtekens bij de houdbaarheid van Artikel 23 als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt om onvrijheid te propageren. 

  • Gert-Jan Segers is politiek leider van de ChristenUnie. Zijn partij pleit ervoor alle onderwijs bijzonder te maken. 

Spreker

  • Pieter Gerrit Kroeger is historicus en was vijftien jaar lang hoofdredacteur van ScienceGuide, het vakblad van het hoger onderwijs. Hij zal een inleiding verzorgen om het historisch kader van Artikel 23 te schetsen. 

In verband met uw aanmelding bij de entree van het debat worden uw gegevens ook gedeeld met de VVD, met wie wij dit debat organiseren.