Programma van Online partijbijeenkomst

Programma van Online Partijbijeenkomst

Op zaterdag 13 juni:
10:30 - 11:30 Plenair programma
11:30 - 12:30 Panelgesprek 'Reset!?' (Vervolg plenair programma)
  Deelsessie 1: Vrede en recht; over samenleven en migratie (verkiezingsprogramma)
  Deelsessie 2: Werken en leren voor het goede leven; over economie, onderwijs en wonen (verkiezingsprogramma)
  Deelsessie 3: Zorgzame samenleving; over veerkracht en kwetsbaarheid (verkiezingsprogramma)
  Deelsessie 4: Rentmeesterschap en ruimte; over duurzaamheid en kringlooplandbouw (verkiezingsprogramma)
 1. Van 10:30 tot 11:30

  Plenair programma

  Het plenair programma bestaat onder andere uit een tafelgesprek met onze bewindspersonen, een speech van onze politiek leider Gert-Jan Segers en muziek van Elise Mannah. 

 2. Van 11:30 tot 12:30

  Panelgesprek 'Reset!?' (Vervolg plenair programma)

  'Is de Coronacrisis een reset voor onze samenleving? Aansluitend aan het plenaire programma gaat Wouter Beekers van het Wetenschappelijk Instituut in gesprek over deze vraag. Hij zit aan tafel met hoogleraar Beatrice de Graaf en voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie Reinier Koppelaar. Luister mee en breng uw vragen en ideeën in!'

 3. Van 11:30 tot 12:30

  Deelsessie 1: Vrede en recht; over samenleven en migratie (verkiezingsprogramma)

  Hoe kan onze samenleving een gemeenschap zijn en blijven van mensen die recht doen en vrede zoeken? Dat is de centrale vraag in deze sessie. Onze democratische rechtsstaat blijkt geen rustig bezit. Hoe kunnen we de rechtstatelijke traditie binnen onze partij eer aan doen en de democratische rechtsstaat verder versterken? Wat is de toekomst van onze democratie, hoe houden we haar levend? En hoe vinden we nieuwe wegen om over verschillen heen op een vredige manier met elkaar samen te leven? Hoe geven we mensen meer zeggenschap over hun leven en omgeving? Hoe maken we een einde aan ondermijning en uitbuiting? En hoe kunnen we barmhartig zijn voor kwetsbare vluchtelingen en tegelijk recht doen aan de zorgen rondom ons huidige vastlopende migratiebeleid? Praat mee!

 4. Van 11:30 tot 12:30

  Deelsessie 2: Werken en leren voor het goede leven; over economie, onderwijs en wonen (verkiezingsprogramma)

  Werk is iets moois, een belangrijk onderdeel van het mens-zijn, iets waardoor we tot ontwikkeling en ontplooiing komen én we elkaar kunnen dienen. Maar de coronacrisis heeft ons bepaald bij wat we al langer zagen: de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt. Wat is er nodig om de kansen en risico’s tussen vast en tijdelijk werk, tussen werkgever en werknemer en tussen als zelfstandige werken en in loondienst werken eerlijker te verdelen? Hoe ver moeten we gaan?

  En dan de woningmarkt, of beter: onze volkshuisvesting. Iedereen kent wel iemand op zoek is naar een woning. Iedereen weet dat vooral jongeren met een vaak tijdelijk contract achter het net vissen op de woningmarkt. Iedereen beseft eigenlijk wel dat we beter af zijn zonder hypotheekrenteaftrek en verhuurderheffing. Maar het lukt maar moeizaam om woningzoekenden sneller aan een woning te helpen, om jongeren meer kansen op een huis te geven, om heilige fiscale huisjes af te breken. Ook hier de vraag: hoe ver moeten we gaan? Hoe bouwen we het beste aan een land waar het goed wonen is?

  Goed onderwijs is belangrijk voor de eigen ontwikkeling van leerlingen, voor het leren samenleven en om de broodnodige talenten op te leiden voor de arbeidsmarkt. We zijn trots op onze onderwijzers, die tijdens de coronacrisis met passie onderwijs op afstand gaven. Maar tegelijk weten we: het onderwijs staat onder druk. Wat gaat goed, wat kan anders en wat moet beter?

  Denk mee in deze livesessie!

 5. Van 11:30 tot 12:30

  Deelsessie 3: Zorgzame samenleving; over veerkracht en kwetsbaarheid (verkiezingsprogramma)

  De bereidheid om zorg te dragen voor elkaar zit gelukkig diep in het DNA van de Nederlanders. Het is prachtig om te zien hoeveel mensen voor elkaar klaar staan in deze tijd van corona. Het toont de  veerkracht van mensen en van de samenleving.  Dit omzien naar elkaar willen we graag vasthouden. Tegelijkertijd  heeft de crisis heel wat kwetsbaarheid blootgelegd en het onderstreept de noodzaak van goede zorg. Er zijn een aantal grote uitdagingen. De vraag naar professionele zorg en hulpverlening stijgt.  Tot 2040 verdubbelt het aantal 75-plussers, Terwijl er nu al tekort is aan zorgprofessionals. Ook mantelzorgers staan onder druk. ‘Meer geld naar de zorg’ is niet de enige oplossing. Wat voor samenleving willen we zijn?  Een veerkrachtige samenleving moet ook kwetsbaarheid durven omarmen en erkennen dat het leven rafelranden kent. Wat betekent dit voor de organisatie van de zorg en de manier waarop we samenleven? Wat kunnen we zelf bijdragen aan onze gezondheid?

  Ga in gesprek over ongemak, kwetsbaarheid én veerkracht en wat dit vraagt van de overheid. In deze meedenksessie zijn we benieuwd naar uw ideeën.

 6. Van 11:30 tot 12:30

  Deelsessie 4: Rentmeesterschap en ruimte; over duurzaamheid en kringlooplandbouw (verkiezingsprogramma)

  Graag nemen we jullie kort mee in de stand van zaken rond het hoofdstuk over het omgaan met de schaarse ruimte in Nederland en de zorg voor onze aarde. We zijn daarin vooral benieuwd naar jullie mening over de volgende twee onderwerpen:

  In 2050 klimaatneutraal. Een inspirerende stip op de horizon, die creativiteit en ondernemerschap losmaakt, maar ook veel onzekerheid los maakt: wat moet ik doen en wie gaat het betalen. Denk met ons mee over hoe we dit samen kunnen doen op een voor iedereen betaalbare manier.

  Kringlooplandbouw: kans voor de boer, natuur en maatschappij. Hoe geven we de landbouw vorm die in balans is met de draagkracht van de aarde. Met technieken, die de bodem niet uitputten, biodiversiteit behouden en het klimaat sparen. Denk met ons mee hoe we daar komen en wat dit betekent voor onze voedselketen, de boeren, de natuur en de omvang van de landbouwsector.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen