Contact Opleidingscentrum

Voor praktische informatie en aanmeldingen:
Jennifer Lijcklama à Nijeholt, secretaresse
opleiding@christenunie.nl

033 - 422 69 69

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen:
Rieke Elsenbroek, coördinator Opleiding
Annerieke Pruim, coördinator Talent