Cursusvoorwaarden

Algemene cursusvoorwaarden ChristenUnie Opleidingscentrum
Door u aan te melden voor een cursus of module gaat u akkoord met de algemene cursusvoorwaarden van het ChristenUnie Opleidingscentrum. Onder cursus wordt verstaan: een opleiding die bestaat uit één of meer bijeenkomsten en evt voorbereiding. Onder module wordt verstaan: een opleiding die bestaat uit online leren, evt. bijeenkomsten en praktijkopdrachten. De online start van een module valt doorgaans twee weken voor de bijeenkomst. 

 1. Het ChristenUnie Opleidingscentrum draagt er zorg voor dat deelnemers uiterlijk acht werkdagen voor aanvang van de cursus de studiematerialen thuis ontvangen, op papier of per mail. Bij het studiemateriaal ontvangen deelnemers een deelnemerslijst en overige praktische informatie over locatie en route. We verwachten dat deelnemers zich voldoende voorbereiden op de cursusbijeenkomsten door het studiemateriaal te lezen en eventuele voorbereidingsopdrachten te maken.
 2. Het ChristenUnie Opleidingscentrum draagt er zorg voor dat deelnemers voor de online start van de module beschikken over de nodige inloggegevens om te kunnen starten. We verwachten dat deelnemers online de gevraagde opdrachten maken. 
 3. De deelnemersbijdragen die vermeld staan bij de praktische informatie zijn altijd per persoon, inclusief studiemateriaal en catering tijdens de bijeenkomsten, tenzij anders vermeld.
 4. De deelnemer geeft het ChristenUnie Opleidingscentrum toestemming de deelnemersbijdrage te innen via een automatische incasso. Afschrijving van de bijdrage geschiedt op of rond de eerste cursusbijeenkomst, of bij modules rond de online start van de module. De deelnemer ontvangt een factuur waarop staat dat het genoemde bedrag automatisch wordt geïncasseerd van zijn eigen rekening.
 5. Op het aanmeldingsformulier geeft u aan of u de cursus kunt declareren.
 6. Afmelding voor een cursus kan schriftelijk of per e-mail gebeuren,  maar kan ook via de website op de pagina waar u zich heeft aangemeld. Hiervoor dient u wel ingelogd te zijn.
 7. Bij afmelding brengt het ChristenUnie Opleidingscentrum kosten in rekening, volgens onderstaande regeling:
 • Bij afmelding tot drie weken voor aanvang zijn geen kosten verschuldigd. Met "aanvang" wordt bij een module de online startdatum bedoeld. De aanvang van een cursus is de dag van de eerste bijeenkomst.
 • Bij afmelding binnen één tot drie weken voor aanvang wordt 50% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen één week voor aanvang wordt 75% in rekening gebracht.
 • Wanneer een deelnemer zich op de eerste cursusdag of daarna nog terugtrekt, wordt 100% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

8. Het ChristenUnie Opleidingscentrum heeft het recht de cursus of module bij gebrek aan deelnemers te annuleren. Deelnemers krijgen hierover minimaal één week voor aanvang van de cursus of drie werkdagen voor de online start van de module bericht. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht.

Amersfoort
Juni 2015