Leiding geven aan de fractie

Leiding geven aan de fractie

Als fractievoorzitter heb je veel verschillende taken en verantwoordelijkheden: je teamleden laten doen waar ze goed in zijn, zorgen dat je fractie een duidelijk ChristenUnieprofiel heeft, je eigen inhoudelijke portefeuille onderhouden, deelnemen aan het presidium, samenwerken met je bestuur, je rol in de oppositie of juist in de coalitie innemen, snel en doeltreffend handelen in een crisissituatie.
Deze cursus geeft je meer inzicht in je rol en in je eigen functioneren daarin. Je krijgt handvatten om waar nodig je leiderschapskwaliteiten te verbeteren en je maakt daar tijdens de cursusdag een start mee.

Onderwerpen

  • leiding geven aan jezelf
  • leiding geven aan mensen en talentontwikkeling
  • leiding geven aan politieke visie en strategie
  • leiding geven aan structuur, organisatie en teamcultuur
  • leiding geven aan externe communicatie, verbinden en netwerken

Cursusopzet
De cursus bestaat uit een cursusdag op locatie, gecombineerd met opdrachten in een online leeromgeving. Dit betreft vooral opdrachten die gaan over jouw eigen praktijk en jouw rol als leider daarin. De opdracht die je ter voorbereiding op de cursusdag doet is verplicht, de overige opdrachten zijn facultatief. 

Een deelnemer over deze cursus:
"Het werk van je fractie kan doelgerichter! Ook fracties die al goed draaien kunnen in deze cursus leren hoe het nog beter kan. De inhoud zet sterk in op zelfreflectie. Door na te denken over het functioneren kom je tot verbeterpunten waardoor de hele fractie beter tot zijn recht komt. De meeste effectiviteit bereik je door het geleerde gelijk om te zetten in concrete acties voor jouw fractie".

Aanmelden cursus Leiding geven aan de fractie

Aanmelden voor de cursus Leiding geven aan de fractie die plaatsvindt op