Peiling opleidingsbehoefte

Ben je werkzaam in een rol die de lokale of provinciale ChristenUnie-fractie ondersteunt, zoals commissielid, fractievolger, burgerraadslid of steunfractielid? Dan kun je hieronder aangeven of je behoefte hebt om je verder te ontwikkelen, en zo ja, op welk gebied en in welke vorm. 

Jouw functie voor de ChristenUnie
Opleidingsbehoefte
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Optioneel