Welkom bij de ChristenUnie

Welkom bij de ChristenUnie

Wat is de meerwaarde van christelijke politiek?
Regelmatig duikt deze vraag op in het gesprek over politiek, en zeker in verkiezingstijd. En misschien heb je de vraag zelf ook wel. Welke keuzes maakt een christelijke politieke partij, en op basis waarvan? Wat is de visie van de ChristenUnie? In deze cursus leggen we het je in één avond uit en zorgen we dat je het aan anderen kunt vertellen.

Omschrijving
In deze cursus staan we stil bij twee punten:

  1. Wat is de essentie en meerwaarde van christelijke politiek? Dan hebben we het over de rol van de bijbel in de politieke context. En we staan stil bij de verhouding tussen samenleving, overheid en markt. Een wezenlijk punt dat bij alle politieke ideologieen een grote rol speelt.
  2. Wat is de positie van de ChristenUnie ten opzichte van andere partijen? En hoe vertalen die het grote verhaal in partijstandpunten? Hier leer je ook de ideologie in je lokale situatie te herkennen.

De cursus bestaat uit een korte lezing waarna je in gesprek kunt met de spreker en overige deelnemers. Via interactieve werkvormen dagen we je uit je kennis van lokale en landelijke standpunten te testen.

Resultaat
Na afloop van deze cursus kun je overtuigend vertellen wat de essentie en meerwaarde is van christelijke politiek. Je kunt het eigen verhaal van de ChristenUnie doorgeven aan anderen.

Docent
Voor deze cursus heeft het Opleidingscentrum een trainerspool.