Opzegging lidmaatschap

Persoonsgegevens
Opzegging
Kalender (dd-mm-jjjj) 
(Niet verplicht in te vullen)
(Niet verplicht in te vullen)

Wij bieden ook een reductielidmaatschap aan voor mensen met een beperkt inkomen of wegens onvoorziene financiele omstandigheden. Dit betreft de helft van het reguliere tarief. Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij onze ledenadministratie (via ledenadministratie@christenunie.nl).

Contact