Talent

De ChristenUnie wil een levende en groeiende politieke partij zijn. Daarom hebben wij constant behoefte aan nieuwe mensen die bestuurlijke en vertegenwoordigende posities binnen de partij of het openbaar bestuur willen en kunnen innemen. Ook zoeken wij steeds weer mensen die vanuit hun deskundigheid een belangrijke inhoudelijke bijdrage kunnen leveren in of namens de partij, bijvoorbeeld in een commissie.
De ChristenUnie heeft veel talent in huis. Dat talent hebben we nog lang niet allemaal in het vizier.  

“Op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn.” Dat is een belangrijk onderdeel van de missie van de ChristenUnie. ‘Krachtig’ betekent voor ons zowel kwantitatief als kwalitatief. Het is dus cruciaal voor onze missie om te zoeken naar geschikte mensen en vervolgens hen te helpen hun talenten te ontwikkelen en op de juiste plaats in te zetten. Op deze website kunt u lezen hoe wij dat doen en hoe u zelf aan de slag kunt.

Onder de vlag ‘talent’ vallen wat ons betreft:

1. Scouting = talent zoeken
2. Selectie = talent selecteren
3. Bemiddeling (o.a. wethouderspoule) = talent plaatsen
4. Ontwikkeling (coaching, opleiding, e.d.)      = talent ontwikkelen
5. Zorgen voor mensen = talent koesteren