Scoutingscommissie wethouderspool

De scoutingcommissie

De ChristenUnie heeft een wethouderspool waar lokale fracties een beroep op kunnen doen als er geen geschikte kandidaten in de eigen gemeente zijn. Deze pool wordt beheerd door de coördinator talent.

De instroom in deze pool wordt gescreend door de scoutingcommissie. Kandidaten schrijven een motivatie, leveren twee referenten aan en voeren een gesprek met de commissie.

Deze scoutingcommissie voert ook oriënterende gesprekken met mensen die nog niet zeker weten of ze het wethouderschap ambiëren.

Wil je instromen in de wethouderspool of oriënterend doorspreken over je ambities? Ga dan in gesprek met deze scoutingcommissie.  Neem contact op met de coördinator talent, Annerieke Pruim, voor planning en werkwijze van de commissie.

De scoutingcommissie bestaat uit: Titia Cnossen, burgemeester Woudenberg, Ina de Korte, oud-wethouder Lopik,  en Piet van der Sluijs, oud wethouder in Gouda, Utrecht en Ridderkerk. 

De commissie aan het woord

In elke gemeente waar de ChristenUnie meedoet, kan voor deelname aan het college van B&W onverwacht een wethouder nodig zijn. Binnen onze partij zit veel talent dat geschikt kan zijn voor de functie van wethouder.

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op het partijbureau in Amersfoort.  In 2015 zijn er goede kandidaten geïnstalleerd in Almelo, Arnhem en Stichtse Vecht. Voor de wethouderspool melden zich voormalig wethouders, raadsleden die graag willen doorgroeien naar wethouder en ook mensen die niet actief zijn in de lokale politiek maar hun levenservaring graag willen inzetten als wethouder.

Voor het opnemen van kandidaten in de wethouderspool is gezocht naar een vorm van screening.  De wethouder van buiten die een ChristenUnie-fractie als wethouder binnenhaalt is een visitekaartje van de partij. Het borgen van een zekere kwaliteit is van groot belang voor de vragende partij maar ook voor de kandidaat-wethouder zelf. Die moet alles op zij zetten voor de wethoudersfunctie in een vaak onbekende gemeente. Van een proeftijd is geen sprake, het moet direct goed gaan.

In mei 2015 is de scoutingcommissie voor de wethouderspool in het leven geroepen door de directeur van  het partijbureau namens het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. De leden van deze scoutingcommissie Ina de Korte, (vm wethouder Lopik), Piet van der Sluijs (vm wethouder van o.m. Gouda en Utrecht) en Titia Cnossen (burgemeester Woudenberg en vm wethouder Woerden en Berkel en Rodenrijs)  voeren sinds september gesprekken met kandidaten die zich melden voor de wethouderspool. Dit kan een toelatingsgesprek zijn waarin getoetst wordt of een kandidaat direct geschikt is voor een wethoudersvacature. Ook voeren we oriënterende gesprekken met kandidaten die door willen groeien binnen de partij.

De scoutingcommissie ervaart deze gesprekken als inspirerend en ontdekt veel talent in onze partij: gedreven raadsleden, ervaren wethouders maar ook bijzondere mensen buiten het lokale partijcircuit. Iedereen wil graag iets betekenen voor de ChristenUnie in de lokale politiek. Door de eigen bestuurlijke ervaring van de leden van scoutingcommissie leidt het gesprek vaak tot feedback geven aan de kandidaat. Dit wordt van beide kanten als waardevol ervaren. De leden van de scoutingcommissie bespreken aan de hand van een procedure die ook bij de kandidaten bekend is, of iemand toegelaten wordt tot de wethouderspool. Dat oordeel wordt eerst met de kandidaat besproken en vervolgens teruggekoppeld aan de coördinator van de pool, Annerieke Pruim. De scoutingcommissie geeft een kandidaat die niet direct wordt toegelaten advies hoe de ervaring verbreed kan worden om als wethouder aan de slag te gaan. Daarnaast bespreken we ook de verwachting voor de kans om als wethouder van buiten aan de slag te kunnen. Het kan zomaar gebeuren maar ook helemaal niet.

Wil je ook in gesprek? Via talent@christenunie.nl kun je een afspraak maken. We ontmoeten je graag.

 Door Titia Cnossen, burgemeester Woudenberg

Een kandidaat (Gerben) aan het woord

Ga het gesprek aan met de wethouderspool.

De wethouderspool is voor leden van de ChristenUnie die het gesprek willen voeren of wethouder iets voor hen is. Of wethouders die willen doorgroeien van kleine naar grotere gemeenten.

Recentelijk had ik het gesprek met de wethouderspool vanwege mijn ambitie om de ChristenUnie te dienen in het openbaar bestuur. Ik voerde het gesprek met twee leden van de selectiecommissie, Titia Cnossen burgemeester van Woudenberg en Piet van der Sluijs oud wethouder van Utrecht en Ridderkerk. Hun bestuurlijke ervaring maakt het tot een scherp en prettig gesprek over mijn ambities.

We spraken over hoe mijn profiel past binnen de ChristenUnie en over mijn motivatie. Ook kwamen thema’s zoals omgaan met druk en omgaan met media aan de orde. Andere gespreksonderwerpen waren collegiaal besturen, samenwerken met ambtenaren en hoe om te gaan met burgers. Lid zijn van de pool kan betekenen dat een gemeente, anders dan waar je woont, een beroep op je doet. Hier werd in het gesprek ook over gesproken. De selectiecommissie stelde vragen maar geeft ook meteen feedback vanuit hun ervaring. Hierdoor wordt het een prettig en interactief gesprek. Een van de leden maakt een verslag dat je toegestuurd krijgt. Vervolgens is er telefonisch contact over het gesprek en het verslag. Waarna de commissie een oordeel geeft over jouw geschiktheid.

Ik kan niet anders zeggen dat het een prettig gesprek was. Mocht je nadenken over het wethouderschap, schroom niet en ga het gesprek aan.

Geschreven door Gerben Huisman, hoofd bestuurszaken bij de provincie Fryslân en lid van de Thematische partijcommissie inrichting Openbaar bestuur