Peter Ester

Peter Ester - 1953-2022

Wij zijn bedroefd door het overlijden van ons Eerste Kamerlid Peter Ester. Hij is op zondag 11 december 2022 overleden op 69-jarige leeftijd.

'Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan,
al wat ik heb, is God, nu en altijd.'
Psalm 73:26

Dr. Peter Ester was sinds 7 juni 2011 toegewijd lid en vicevoorzitter van onze fractie in de Eerste Kamer. Hij genoot van zijn werk in de Eerste Kamer. Zijn overlijden laat een lege plek achter in de fractie en zijn collega’s zullen hem missen. We wensen zijn vrouw en dochter Gods nabijheid toe om dit verlies te dragen.

Reactie Tineke Huizinga, fractievoorzitter Eerste Kamer

"Het doet ons groot verdriet dat Peter Ester, onze geliefde en gerespecteerde fractiegenoot, is overleden.

De afgelopen tijd was Peter een aantal keer langere tijd afwezig doordat zijn ziekte opnieuw toesloeg, maar steeds kwam hij ook weer terug in de fractie. Hij noemde zichzelf een mazzelaar, ging er lang van uit dat hij wel weer terug zou komen en hoopte sterk dat hij dit jaar weer mee kon doen aan de grote financiële debatten in de Eerste Kamer. Recent werd duidelijk dat hij zijn werk, dat hij met groot plezier deed, niet meer zou kunnen oppakken.

In de Eerste Kamer zal Peter zeer gemist worden. Als zijn fractiegenoten hadden we veel respect voor zijn goede politieke doorzicht en grote inhoudelijke kennis. Hij was invloedrijk op al de terreinen waarop hij actief was. Maar Peter was bovenal een fijne, geliefde collega. Een fijnbesnaarde, erudiete man, die een zekere lichtvoetigheid combineerde met een grote emotionele diepgang. Zijn grote vertrouwen op God, ook in de laatste dagen van zijn leven, heeft ons als zijn fractiegenoten zeer gesterkt. Wij gaan hem missen. In gedachten en gebed zijn we bij zijn vrouw en dochter, waar Peter altijd vol liefde en trots over vertelde."

Reactie Gert-Jan Segers, fractievoorzitter Tweede Kamer

"We zijn ontzettend verdrietig omdat Peter Ester ons is ontvallen en we afscheid moeten nemen van een kundige en uiterst vriendelijke senator. Ook voor mij persoonlijk is Peter altijd een warm meelevende en opgewekte partijgenoot geweest met wie het zo fijn was om samen op te trekken in Den Haag. Ik ben in het bijzonder dankbaar voor het ontroerende afscheid dat ik vorige week samen met Tineke Huizinga, Carola Schouten en Mirjam Bikker had bij Peter. We hebben warme herinneringen opgehaald en Peter vertelde ons over het geloof dat hem in die laatste dagen zoveel hoop en rust gaf. De wetenschap dat hij in dat geloof is heengegaan geeft ons veel troost. Maar we gaan Peter enorm missen. In verbondenheid bidden we voor zijn vrouw, zijn dochter en andere naaste geliefden om troost, kracht en Gods nabijheid."

Reactie Ankie van Tatenhove, partijvoorzitter

"Zondag overleed Peter Ester. Met hem verliezen we een markant mens. Peter stond nog midden in het leven en genoot nog volop van zijn werk in de Eerste Kamer. 

Op zijn eigen wijze gaf hij vorm en inhoud aan de taak waartoe hij zich geroepen voelde. Met wijsheid deed hij zijn werk en met zichtbaar plezier pakte hij zijn dossiers op. Hij was nog volop actief, maar zijn God riep hem thuis.

We zijn Peter dankbaar voor zijn inzet en grote trouw bij het werk dat hij namens de partij in de Eerste Kamer deed. Hij had een brede interesse en werd gewaardeerd om zijn kennis. We hebben hem leren kennen als iemand met een groot geloof, een sterke persoonlijkheid en een warme betrokkenheid bij de onderwerpen waar hij zich voor mocht inzetten. Met waardering denken we aan de manier waarop hij in zijn optreden de ChristenUnie kleur gaf. We zullen hem blijven herinneren als iemand die zich met hart en ziel politiek wilde inzetten voor Gods Koninkrijk.  

Hij was trots op zijn vrouw en zijn dochter en nu hij hun ontvallen is, bidden we om Gods nabijheid voor hen."