Debat Regeringsverklaring Rutte II

Kabinet tast keuzevrijheid gezin aan

gezin(2)vrijdag 16 november 2012 20:34 De ChristenUnie is geschrokken van de effecten die het kabinetsbeleid heeft op de koopkracht van gezinnen. In het herziene regeerakkoord gaan vooral alleenverdieners met kinderen er financieel op achteruit in de komende vier jaar. Zij leveren tussen 1,8 en 6 procent in, blijkt uit cijfers van het Nibud. Slob: "Gezinnen worden nu nog harder getroffen dan bij het oorspronkelijke regeerakkoord het geval was. Zeer onverstandig om de bezuinigen juist ten laste van deze gezinnen te leggen. Zij krijgen te maken met een stapeling van kosten en bezuinigingen. Het kabinet tast op deze manier de keuzevrijheid van deze gezinnen aan. Ouders worden door de stijgende kosten gedwongen beide te gaan werken, terwijl ze er juist ook voor moeten kunnen kiezen om voor hun kinderen te zorgen." lees verder

Kamer unaniem: snelle ratificatie VN-verdrag gehandicapten

Arie Slob-250donderdag 15 november 2012 11:42 ChristenUnie-leider Arie Slob is verheugd dat een motie van hem, om het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uiterlijk in 2013 te ratificeren, unaniem is aangenomen door de Tweede Kamer. Slob diende de motie in tijdens het debat over de regeringsverklaring. Voor de ChristenUnie is het erg belangrijk dat het verdrag snel in werking treedt. Slob: ,,Ook iemand in een rolstoel moet gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, of zonder problemen kunnen winkelen. De ratificatie is van groot belang omdat het mensen met een beperking het recht geeft om zonder belemmeringen mee te mogen doen aan de samenleving. Er wordt wettelijk vastgelegd dat informatie, werk, onderwijs, gebouwen en vervoer toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking.” lees verder

Wat heeft de ChristenUnie bereikt in het debat over de regeringsverklaring?

Arie-Slob-9050-AP-Roukemadonderdag 15 november 2012 10:05 ChristenUnie-leider Arie Slob heeft premier Mark Rutte tijdens het debat over de regeringsverklaring kritisch bevraagd over zijn plannen voor Nederland. Slob beloofde de premier het kabinet met een open houding tegemoet te zullen treden. “Ook wij voelen een grote urgentie om de problemen van deze tijd aan te pakken. Zullen waar dat maar kan daaraan een bijdrage leveren.” Slob gaf hieraan gehoor door zelf drie moties in te dienen aan het einde van de tweede termijn. lees verder

Slob wil kabinet Rutte II bedienen met wijze lessen uit de Spreuken

tumb-ariedinsdag 13 november 2012 22:05 Arie Slob wil het nieuwe kabinet Rutte II een bijbelleesrooster meegeven voor hun ministerraad op vrijdag. Dat zei Slob tijdens het debat over de regeringverklaring woensdag in de Tweede Kamer. Slob: “Het zou geen kwaad kunnen als u iedere kabinetsvergadering begint met het lezen van een aantal Spreuken.” lees verder

Bijdrage Arie Slob debat regeringsverklaring Rutte II

tumb-ariedinsdag 13 november 2012 22:00 Lees hier de volledige bijdrage van Arie Slob het debat over de regeringsverklaring van kabinet Rutte II. lees verder