Steunpunt Zorg

De ChristenUnie start een ‘steunpunt’, waar mensen problemen kunnen melden die voortkomen uit de veranderingen in de gezondheidszorg.

Vanaf januari 2015 gaat een groot deel van de jeugd- en langdurige zorg over naar gemeenten, die een coördinerende rol moeten spelen. Helaas weten veel mensen weten nog niet waar ze aan toe zijn.

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber schreef in een brief in het ND: ‘Van al die andere mantelzorgers en zorgverleners horen wij ook graag als zij tegen problemen aanlopen. Om gezamenlijk te kijken hoe het opgelost kan worden. Daartoe richt de ChristenUnie een Steunpunt Zorg op. We moeten op alle niveaus aan de bel trekken. Dat doe ik in de Tweede Kamer, maar dat doen ook onze raadsleden en wethouders op lokaal niveau.'

Persoonlijke gegevens