Veelkleurig Netwerk

Het Veelkleurig Netwerk is een netwerk van christenen met een migratie-achtergrond die een actieve positie bekleden binnen de ChristenUnie of PerspectieF, zoals raadslid of bestuurslid (op lokaal, provinciaal of landelijk niveau). Wij zetten ons in rondom het thema inclusiviteit en diversiteit binnen de ChristenUnie, zodat christenen van verschillende culturele achtergronden zich herkennen en thuis voelen in de partij. Er zijn immers zo’n 1 miljoen christenen met een migratie-achtergrond in Nederland.

We vragen aandacht voor dit thema binnen de partij, door bewustwording te stimuleren en door praktische tips en handvaten te bieden wat er gedaan kan worden. Zo’n 5-6x per jaar komen we samen om bij te praten, plannen te maken en ervaringen uit te wisselen.

Activiteiten
Tijdens onze 2-maandelijkse ontmoetingen is er gelegenheid van elkaar te leren, bijvoorbeeld door ervaringen en tips uit te wisselen. In onze appgroep kunnen ideeën worden voorgelegd, bijvoorbeeld voor moties, om te polsen hoe anderen over bepaalde onderwerpen denken.

Daarnaast hebben we sinds de oprichting van het netwerk in 2020 ook een aantal andere activiteiten ontplooid. Zo doen we soms over en weer mee met elkaars activiteiten, bijvoorbeeld als er workshops, cursussen of campagneactiviteiten worden georganiseerd die te maken hebben met diversiteit & inclusie. Rondom de gemeenteraadsverkiezingen deden we een oproep aan lokale kiesverenigingen om oog te hebben voor een goede representatie ook van christenen met migratie-achtergrond op de kandidatenlijsten. Waar mogelijk delen individuele leden van het Veelkleurig Netwerk hun kennis en visie met de ChristenUnie partijbreed, bijvoorbeeld bij the Impact Factory, op partijcongressen, en in andere gremia.

Betrokkenheid is op basis van persoonlijke interesse en beschikbaarheid. Ons netwerk is nog in ontwikkeling, en onze plannen dus ook, en met enige regelmaat haken er nog nieuwe mensen aan.

Deelnemers

Bij het netwerk zijn (onder andere) de volgende mensen betrokken:

 • Karen Ader (Roosendaal)
 • Don Ceder (Tweede Kamer)
 • Bina Chirino (PerspectieF)
 • Gianni da Costa (Amsterdam)
 • Madelon Grant (landelijk)
 • Efraim Hart (Almere)
 • Bryant Heng (Flevoland)
 • Tim Kuijsten (PerspectieF)
 • Anil Kumar (Den Haag)
 • Talar Lazarian (Arnhem)
 • Nathalie Nede (Arnhem)

Contact

Meer weten? Neem dan contact op via veelkleurig@christenunie.nl.