Verkiezingsprogrammacommissie

Verkiezingsprogrammacommissie

De samenstelling van de Verkiezingsprogrammacommissie van de Tweede Kamer 2021 is:
1. Reinier Koppelaar, voorzitter
2. Pieter Grinwis, fractievoorzitter CU-SGP Den Haag
3. Harmjan Vedder, politiek adviseur minister Slob
4. Inge Jongman, wethouder gemeente Groningen
5. Mirjam Bikker, fractievoorzitter Eerste Kamer,
6. Maarten Neelis, directeur markt in transitie Rijkswaterstaat
7. Steven Datema, hoofd beleid en strategie Tweede Kamer
8. Annemiek Stam, commissielid CU van Ede
9. Henriëtte Rikkoert, fractievoorzitter provinciale staten van Utrecht

Wat wilt u meegeven aan onze verkiezingsprogrammacommissie? Waar zou de ChristenUnie zich voor moeten inzetten?