Zoeken


www.christenunie.nl Binnen het domein christenunie.nl

Zoekresultaten

1 - 10 van ongeveer 400 resultaten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... >>
Artikel over integriteitsbeleid opiniepagina NRC-Handelsblad - ChristenUnie.nl
Artikel over integriteitsbeleid opiniepagina NRC-Handelsblad woensdag 03 september 2003 21:28 ... september op de opiniepagina van het NRC-Handelsblad. INTEGRITEITSBELEID VRAAGT OM MENTALITEITSVERANDERING POLITICI EN AMBTENAREN door ... juist op allerlei manieren wordt geprobeerd de integriteit van het openbaar bestuur te versterken. Vandaag
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/33109/347467/artikel-over-integriteitsbeleid-opiniepagina-nrc-handelsblad.html
Relevantie : 100%, Gevonden termen : integriteit
Verslag Wijziging Ambtenarenwet e.d. - integriteit - ChristenUnie.nl
Verslag Wijziging Ambtenarenwet e.d. - integriteit donderdag 01 april 2004 16:34 Spreker: Arie ... aantal concrete actiepunten op het gebied van integriteit en integriteits-bevordering. De leden van deze fractie ... de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur, waar integriteitbeleid onlosmakelijk mee verbonden is. Ook in de
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/40711/347467/verslag-wijziging-ambtenarenwet-e-d-integriteit.html
Relevantie : 97%, Gevonden termen : integriteit
27 602 Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit - ChristenUnie.nl
Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit donderdag 21 maart 2002 13:30 Mdv, Het ... onderwerp integriteit in het openbaar bestuur staat al weer ... is niet voor niets. Mdv, Het onderwerp integriteit in het openbaar bestuur staat al weer
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/33007/347467/27-602-wijziging-van-de-ambtenarenwet-in-verband-met-integriteit.html
Relevantie : 93%, Gevonden termen : integriteit
Bijdrage debat Wijziging ambtenarenwet – goed ambtelijk handelen en integriteit - ChristenUnie.nl
Wijziging ambtenarenwet – goed ambtelijk handelen en integriteit dinsdag 01 maart 2005 13:20 De heer ... stoelen of banken gestoken dat het onderwerp integriteit van het openbaar bestuur, waaronder dit wetsvoorstel ... van een bredere in-vulling van het begrip integriteit. Vaak wordt bij integriteitsbeleid ingezet op naleving
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/41109/347467/bijdrage-debat-wijziging-ambtenarenwet-goed-ambtelijk-handelen-en-integriteit.html
Relevantie : 90%, Gevonden termen : integriteit
Strengere criteria voor huisbankier Rijk - ChristenUnie.nl
krijgt te maken met strengere criteria voor integriteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Dat is ... heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om integriteit en het maken van verantwoorde keuzes. De
http://www.christenunie.nl/blog/2019/03/28/Strengere-criteria-voor-huisbankier-Rijk
Relevantie : 89%, Gevonden termen : integriteit
Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het plenair debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC - ChristenUnie.nl
het WODC en het ministerie, de wetenschappelijke integriteit en de cultuur binnen het ministerie. Voorzitter. ... mogen we niet licht opvatten. Nu de integriteit van het WODC ter discussie staat, staat ... op afstand te plaatsen. Voorzitter. De Gedragscode Integriteit Rijk geeft regels voor ambtenaren die betrokken
http://www.christenunie.nl/k/n44096/news/view/1183313/1137431/bijdrage-stieneke-van-der-graaf-aan-het-plenair-debat-over-de-onafhankelijkheid-van-het-onderzoeksinstituut-wodc.html
Relevantie : 87%, Gevonden termen : integriteit
Bijdrage spoeddebat over toegang tot publicaties van de GPD - ChristenUnie.nl
overheid hoort het goede voorbeeld te geven. Integriteit is in dit verband een heel belangrijk ... departementen? Misschien moet worden gedacht aan een integriteitscode of aan een uitbreiding van de ambtseed. ... situatie enigszins gebagatelliseerd. Dat heeft mij gestoord. Integriteit van overheidshandelen gaat voor alles. Daar passen
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/184308/347467/bijdrage-spoeddebat-over-toegang-tot-publicaties-van-de-gpd.html
Relevantie : 86%, Gevonden termen : integriteit
Integer ruimtegebruik - ChristenUnie.nl
dat door het begrip ‘integriteit’ te introduceren. Integriteit als ordenend principe Integriteit is afgeleid van ... op elkaar aansluit, dat één geheel vormt. Integriteit betekent consistent zijn en dat denken en ... zien in de betekenis van moraliteit. Van integriteit is sprake, daar waar aan een bepaalde
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/42237/347467/integer-ruimtegebruik.html
Relevantie : 86%, Gevonden termen : integriteit
‘Minder moties en meer integriteit’ - ChristenUnie.nl
‘Minder moties en meer integriteit’ donderdag 08 juni 2006 20:34 Partijcommissie onder ... de manier waarop overheden en politici functioneren. Integriteit is daarbij een sleutelwoord. De betekenis van ... springende voorbeelden zijn: - versterking van de integriteit in het openbaar bestuur, - geen uitbreiding
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/70221/347467/minder-moties-en-meer-integriteit.html
Relevantie : 85%, Gevonden termen : integriteit
Bijdrage debat Zakelijke belangen minister Veerman - ChristenUnie.nl
soms grote woorden gebruikt, woorden die de integriteit van mensen raakten, in het bijzonder die ... als boer werden vraagtekens gezet.   Als de integriteit van mensen in het geding is, past ... goed zijn of waren, niet onbesproken laten. Integriteit is gebaat bij maximale transparantie. Dat was
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/41339/347467/bijdrage-debat-zakelijke-belangen-minister-veerman.html
Relevantie : 84%, Gevonden termen : integriteit