Zoeken


www.christenunie.nl Binnen het domein christenunie.nl

Zoekresultaten

1 - 10 van ongeveer 1600 resultaten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... >>
Het contract tussen generaties vraagt onderhoud - ChristenUnie.nl
grote uitdaging. Veel financiële middelen gaan naar ouderen, terwijl we juist moeten investeren in jonge ... nog participeert op de arbeidsmarkt. Toekomst gericht ouderenbeleid vraagt om een evenwichtige benadering in het ... ongewijzigd beleid zouden de kosten van zulk ouderenbeleid steeds meer worden opgebracht door een afnemende
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/42319/347467/het-contract-tussen-generaties-vraagt-onderhoud.html
Relevantie : 100%, Gevonden termen : ouderen
Ouderen - ChristenUnie.nl
Ouderen Ouderen Lees voor Wij kiezen voor een land ... uit liefde voor de naaste iedereen meetelt. Ouderen hebben hierin een belangrijke rol, we willen ... de ChristenUnie samen met omroep Max en ouderenbond KBO-PCOB met een manifest gekomen ‘Waardig ouder
http://www.christenunie.nl/standpunt-detailpagina-oud/ouderen
Relevantie : 98%, Gevonden termen : ouderen
Voorrang voor nieuwe woonvormen ouderen - ChristenUnie.nl
Voorrang voor nieuwe woonvormen ouderen Ouderen Amsterdam resize gertjansegers2018 Door Gert-Jan Segers op ... 11:25 Lees voor Voorrang voor nieuwe woonvormen ouderen In Beetsterzwaag staat basisschool De Trime. De ... grond. Een goede buur is voor veel ouderen minstens zo belangrijk als een verre vriend.
http://www.christenunie.nl/blog/2019/03/04/Voorrang-voor-nieuwe-woonvormen-ouderen
Relevantie : 98%, Gevonden termen : ouderen
Brede coalitie komt met manifest ‘Waardig ouder worden’ - ChristenUnie.nl
scharen zich achter plan voor welzijn alle ouderen In een breed gedragen manifest pleiten ChristenUnie, ... SP en CDA, ouderenorganisatie KBO-PCOB, Omroep MAX, maatschappelijke organisaties en een ... het welzijn en kwaliteit van leven van ouderen weer kan toenemen. In het manifest pleiten
http://www.christenunie.nl/blog/2017/01/31/Brede-coalitie-komt-met-manifest-Waardig-ouder-worden
Relevantie : 97%, Gevonden termen : ouderen
'Ik gun ze rust, maar wat is de inzet' - ChristenUnie.nl
september 2009 16:48 De ChristenUnie verwacht van ouderen een blijvende betrokkenheid bij de samenleving, op ... met christennetwerk|gmv. "In de politiek zijn vitale ouderen een weinig ontdekte en relatief nieuwe groep. ... oudere kan inzetten. Ik zie ook jonge ouderen die overbelast zijn met de zorg voor
http://www.christenunie.nl/k/n31038/news/view/364761/529574/ik-gun-ze-rust-maar-wat-is-de-inzet.html
Relevantie : 97%, Gevonden termen : ouderen
To be or not to be: aandacht en zorg voor ouderen (column ND) - ChristenUnie.nl
not to be: aandacht en zorg voor ouderen (column ND) Oude vrouw voor het raam ... not to be: aandacht en zorg voor ouderen (column ND) We hebben elkaar nodig. En ... aandacht kan ik me goed voorstellen dat ouderen zomaar naar het einde verlangen. Maar zo
http://www.christenunie.nl/blog/2017/01/31/To-be-or-not-to-be-aandacht-en-zorg-voor-ouderen-column-ND
Relevantie : 96%, Gevonden termen : ouderen
Ouderenzorg - ChristenUnie.nl
Ouderenzorg Ouderenzorg Lees voor In het kort De ChristenUnie ... kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen. Onze ouderen mogen aanspraak maken op goede ... waardigheid , zeker in hun laatste levensjaren. Ouderenzorg in verpleeghuizen wordt genormaliseerd. Een verpleeghuis moet
http://www.christenunie.nl/standpunt-detailpagina-oud/ouderenzorg
Relevantie : 95%, Gevonden termen : ouderen
ChristenUnie blij met stimulering van kleinschalige woonvormen voor ouderen - ChristenUnie.nl
blij met stimulering van kleinschalige woonvormen voor ouderen Ouderen Amsterdam resize carladikfaber2018 Door Carla Dik-Faber ... blij met stimulering van kleinschalige woonvormen voor ouderen Gisteren heeft het kabinet een stimuleringsregeling geïntroduceerd ... voor kleinschalige wooninitiatieven voor ouderen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanbeveling
http://www.christenunie.nl/blog/2019/02/02/ChristenUnie-blij-met-stimulering-van-kleinschalige-woonvormen-voor-ouderen
Relevantie : 95%, Gevonden termen : ouderen
Bijdrage debat themacommissie ouderenbeleid - ChristenUnie.nl
Bijdrage debat themacommissie ouderenbeleid woensdag 23 januari 2008 09:55 Mevrouw Wiegman-van ... belangrijk om vandaag met elkaar over het ouderenbeleid te debatteren. In de afgelopen tijd hebben ... elkaar duidelijk krijgen wat onze visie op ouderen en op vergrijzing is. Vervolgens kunnen wij
http://www.christenunie.nl/k/n31043/news/view/193708/529602/bijdrage-debat-themacommissie-ouderenbeleid.html
Relevantie : 94%, Gevonden termen : ouderen
Kamerbijdrage Esmé Wiegman algemeen overleg arbeidsparticipatie ouderen - ChristenUnie.nl
Kamerbijdrage Esmé Wiegman algemeen overleg arbeidsparticipatie ouderen donderdag 11 februari 2010 10:00 Mevrouw Wiegman-van ... dit moment. Enerzijds wil het kabinet dat ouderen langer doorwerken en anderzijds hebben ouderen nog ... te stellen met als prioritaire doelstelling de ouderenwerkloosheid terug te dringen. Er is destijds de
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/425336/347467/kamerbijdrage-esme-wiegman-algemeen-overleg-arbeidsparticipatie-ouderen.html
Relevantie : 94%, Gevonden termen : ouderen