Zoeken


www.christenunie.nl Binnen het domein christenunie.nl

Zoekresultaten

1 - 10 van ongeveer 1000 resultaten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... >>
VN enige kader voor effectieve bestrijding - ChristenUnie.nl
13:39 De huidige verdragen die gaan over terrorismebestrijding richten zich op de uitingen, zoals kapingen, ... rijp voor een VN-breed, op preventie gericht terrorismeverdrag, stelt mr. drs. B. Anker. Nu bommenwerpers ... de vraag hoe de strijd tegen het terrorisme voortgezet kan worden op een manier die
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/42125/347467/vn-enige-kader-voor-effectieve-bestrijding.html
Relevantie : 100%, Gevonden termen : terrorisme
Bestrijding van terrorisme: een zaak van lange adem - ChristenUnie.nl
Bestrijding van terrorisme: een zaak van lange adem zaterdag 08 ... was nog maar één supermacht. En het terrorisme? Het was er wel, maar werd als ... Noord-Korea werden er van beschuldigd het internationale terrorisme te steunen maar van Osama bin Laden
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/42343/347467/bestrijding-van-terrorisme-een-zaak-van-lange-adem.html
Relevantie : 98%, Gevonden termen : terrorisme
Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken. - ChristenUnie.nl
te bekijken of je de verheerlijking van terrorisme en van geweld bespreekbaar kunt maken en ... genomen om het verheerlijken en vergoelijken van terrorisme tegen te gaan; constaterende dat zich nog ... steeds voorvallen van verheerlijking en vergoelijken van terrorisme voordoen bijvoorbeeld via de massamedia (onder andere
http://www.christenunie.nl/k/n37885/news/view/506829/646555/bijdrage-joel-voordewind-aan-het-voortgezet-algemeen-overleg-raad-buitenlandse-zaken.html
Relevantie : 96%, Gevonden termen : terrorisme
Bijdrage Gert-Jan Segers aan het plenair debat over wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid - ChristenUnie.nl
die worden genomen in de strijd tegen terrorisme. Het is uiteraard van groot belang dat ... te treden tegen het kwaad van het terrorisme. Het doel is om een effectief veiligheidsbeleid ... tuigen dat ook echt helpt om het terrorisme te stoppen. Ook dit wetsvoorstel moet langs
http://www.christenunie.nl/k/n37887/news/view/984169/646650/bijdrage-gert-jan-segers-aan-het-plenair-debat-over-wijziging-van-de-rijkswet-op-het-nederlanderschap-in-verband-met-het-intrekken-van-het-nederlanderschap-in-het-belang-van-de-nationale-veiligheid.html
Relevantie : 95%, Gevonden termen : terrorisme
Algemeen overleg Bestrijding internationaal terrorisme; islamitisch terrorisme - ChristenUnie.nl
Algemeen overleg Bestrijding internationaal terrorisme; islamitisch terrorisme dinsdag 30 september 2003 18:13 Arie Slob ... een beetje aan het kwijtraken is. Bij terrorismebestrijding is het van belang zich rekenschap te ... Hoewel adequaat optreden van de overheid tegen terrorisme, ook wanneer dat religieus geïnspireerd is, noodzakelijk
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/40611/347467/algemeen-overleg-bestrijding-internationaal-terrorisme-islamitisch-terrorisme.html
Relevantie : 94%, Gevonden termen : terrorisme
Evaluatie maatregelen tegen terrorisme - ChristenUnie.nl
Evaluatie maatregelen tegen terrorisme woensdag 05 september 2007 07:30 "Vandaag zal ... Recent verscheen in Nederland een boek over terrorisme en de bestrijders van terreur. Vanuit een ... perspectief wordt gesteld dat de effectiviteit van terrorisme beperkt is. Aan de andere kant heeft
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/173911/347467/evaluatie-maatregelen-tegen-terrorisme.html
Relevantie : 93%, Gevonden termen : terrorisme
Bijdrage debat Terrorisme - ChristenUnie.nl
Bijdrage debat Terrorisme woensdag 09 februari 2005 11:51 ChristenUnie achter ... kabinet bij terrorismebestrijdingWe moeten niet alleen naar de goede bedoelingen ... dat alles wat in het kader van terrorismebestrijding wordt voorgesteld ook meteen nuttig, nodig en
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/41049/347467/bijdrage-debat-terrorisme.html
Relevantie : 93%, Gevonden termen : terrorisme
Schriftelijke vragen inzake sanctieregelingen in verband met de bestrijding van terrorisme - ChristenUnie.nl
sanctieregelingen in verband met de bestrijding van terrorisme woensdag 02 januari 2002 09:33 Vragen van ... kader van de strijd tegen het internationale terrorisme (COM (2001)569) zal hebben voor de Nederlandse ... voortvarend treffen van tal van maatregelen tegen terrorisme op verschillende terreinen. Zo zijn in oktober
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/35219/347467/schriftelijke-vragen-inzake-sanctieregelingen-in-verband-met-de-bestrijding-van-terrorisme.html
Relevantie : 92%, Gevonden termen : terrorisme
Schriftelijke vragen Joël Voordewind over de bevindingen van het boek "Deception". - ChristenUnie.nl
van de PA ondubbelzinnig afstand nemen van terrorisme en terrorismeverheerlijking»? 2) Vraag 4 Is het ... van voorbeelden van verheerlijking van geweld en terrorisme zoals beschre-ven in eerdere schriftelijke vragen? In ... hoeverre zijn deze beschuldigingen inzake terrorismeverheerlijking besproken in de trilaterale commissie zoals is
http://www.christenunie.nl/k/n37885/news/view/505755/646555/schriftelijke-vragen-joel-voordewind-over-de-bevindingen-van-het-boek-deception.html
Relevantie : 91%, Gevonden termen : terrorisme
Column: VS en terrorisme. Simpel maar machtig - ChristenUnie.nl
Column: VS en terrorisme. Simpel maar machtig dinsdag 19 februari 2002 ... wereld terugvoert op de strijd tegen het terrorisme. Ongeveer in deze bewoordingen kwalificeerde Hubert Védrine, ... Irak, Iran en Noord-Korea, welke het internationaal terrorisme zouden steunen en zich allen toe zouden
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/42114/347467/column-vs-en-terrorisme-simpel-maar-machtig.html
Relevantie : 91%, Gevonden termen : terrorisme