Waarom ChristenUnie vóór het instemmingsrecht voor ouders stemde op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief

Basis onderwijs
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 25 oktober 2016 om 22:53

Waarom ChristenUnie vóór het instemmingsrecht voor ouders stemde op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief

Als een kind extra aandacht en hulp nodig heeft op school, wordt in het kader van passend onderwijs het ontwikkelingsperspectief vastgesteld: Wat is het einddoel van die extra aandacht en hulp? Dat einddoel wordt door de school vastgesteld na zogeheten 'op overeenstemming gericht overleg' (OOGO) met de ouders. Vervolgens wordt vastgesteld wat er door de school precies aan extra aandacht en hulp zal worden geboden om het kind tot dat einddoel te brengen. Wát de school precies gaat doen, dat heet het 'handelingsdeel' van het ontwikkelingsperspectief.

Staatssecretaris Dekker kwam met een wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op dat handelingsdeel. Dus de instemming van ouders is dan expliciet nodig voor de school om te handelen. Daarmee staan ouders net wat sterker dan met dat 'OOGO'.

De ChristenUnie heeft een goede balans willen vinden in de verhouding tussen school en ouders. Bovendien vindt de ChristenUnie het belangrijk dat de betrokkenheid van ouders bij de schoolactiviteiten wordt versterkt. Toch was er nog wel twijfel over dit wetsvoorstel: van diverse schoolleiders kregen we het signaal dat ouders soms wel onrealistische verwachtingen hebben over hoe ver hun kind kan komen. Soms zijn de dromen voor hun kind echt te hoog gegrepen. Zou een instemmingsrecht op het handelingsdeel niet als een soort breekijzer misbruikt kunnen gaan worden om de school onder druk te zetten het einddoel van het ontwikkelingsperspectief te verhogen?

De staatssecretaris heeft die zorg weggenomen. Het is bij deze wet expliciet niet de bedoeling dat het instemmingsrecht op het handelingsdeel gebruikt wordt om direct daaropvolgend het ontwikkelingsperspectief weer aan te passen. Wél kan het zo zijn dat, door de extra aandacht en hulp, na verloop van tijd het kind zo groeit dat het ontwikkelingsperspectief - hopelijk in positieve richting - kan worden aangepast. 

En zo hoort het: de school en de ouders regelmatig in overleg over wat het beste is voor het kind. Betrokken ouders en leraren die samen onderzoeken wat het beste is voor de toekomst van onze kinderen.

Deel dit bericht

Labels: ,