Vier 100 jaar vrijheid van onderwijs #mijnschoolisbijzonder

Leraar met twee leerlingen
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 2 november 2016 om 16:00

Vier 100 jaar vrijheid van onderwijs #mijnschoolisbijzonder

Volgend jaar is een bijzonder jaar! Na een schoolstrijd die al voortduurde sinds de Franse revolutie werden in 1917 het openbaar en het bijzonder onderwijs gelijkgeschakeld.

Een eeuw lang schoolstrijd kwam ten einde. Toen begin 19e eeuw Nederland een onderdeel van Frankrijk werd en de gevolgen van de Franse Revolutie ons land overspoelden, werd het idee van zogenaamd neutraal staatsonderwijs geboren. Vanaf 1806 mochten er wel scholen met een algemeen karakter worden gesticht, maar personen die een bijzondere school wilden stichten, werden tegengewerkt. Het is dankzij de grote Nederlandse liberaal Thorbecke dat er vrijheid van onderwijs in Nederland kwam: vrije schoolvorming en vrije schoolkeuze. Thorbecke nam dit beginsel op in zijn nieuwe grondwet van 1848.

Maar het duurde nog tot 1917, volgend jaar precies 100 jaar geleden, dat openbare en bijzondere scholen op dezelfde manier door de overheid zouden worden bekostigd. Het is volgend jaar dus 100 jaar geleden dat de vrije schoolkeuze en schoolvorming ook echt financieel werkelijkheid werden. Het jaar van de pacificatie. 100 jaar vrijheid. Wat een feest zal dat worden volgend jaar!

Tegelijkertijd zien we partijen die minder blij zijn met dat jubileum. Die zeggen dat Artikel 23 niet meer van deze tijd is of dat bijzonder onderwijs op religieuze grondslag segregatie in de hand werkt. Naar die partijen steken wij de hand uit en tegen die partijen zeggen we: even los van onze ideologische veren die zo verschillend zijn, kijk naar hoe het écht werkt in de praktijk. Segregatie zit in wijken en scholen nemen slechts de kleur van de wijk aan. Op bijzondere scholen zitten net zoveel kinderen met een migranten-achtergrond als op openbare scholen. Op bijzondere scholen wordt gemiddeld meer aandacht gegeven aan seksuele diversiteit dan op openbare scholen. 82% van de ouders is tevreden tot zeer tevreden met de vrije schoolkeuze en de opties die ze hebben in hun buurt.

Op de 4000 bijzondere basisscholen in ons land, twee-derde van onze basisscholen, werken mannen en vrouwen hun hart en ziel geven om onze kinderen een toekomst te geven. Waar identiteit, geloof, respect en verbinding iedere dag centraal staan.

2017 is het eeuwfeest van de pacificatie. Algemeen kiesrecht en échte onderwijsvrijheid in al zijn aspecten. De ChristenUnie gaat dat vieren. Vandaag lanceert de ChristenUnie de actie #mijnschoolisbijzonder en de website www.mijnschoolisbijzonder.nl. We verzamelen via deze website en via sociale media bijzondere verhalen van bijzondere scholen. Juffen, meesters, schoolleiders, leerlingen en ouders kunnen ons in één zin of in een kort verhaal vertellen waarom hún school zo bijzonder is. De mooiste verhalen zullen we in dat bijzondere jaar 2017 gaan bundelen. Zo vieren wij 100 jaar échte vrijheid van onderwijs dankzij gelijke bekostiging.

Labels: ,