Groene ondernemers kiezen voor de ChristenUnie

duurzaam ondernemen
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 12 januari 2017 om 12:18

Groene ondernemers kiezen voor de ChristenUnie

Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Nederland moet nu laten zien werk te maken van het Klimaatakkoord van Parijs en de nieuwe VN sustainable development goals. Ondernemers willen de schouders zetten onder de broodnodige transitie. De ChristenUnie wil dat ook. Met onze innovatieve bedrijven en hoogwaardige kennis hebben we een uitstekende uitgangspositie om duurzame koploper in de wereld te worden. De overheid kan niet achterblijven.

We moeten klimaatverandering tegengaan om een leefbare aarde achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. De urgentie is kolossaal. Ecosystemen staan onder druk. Door overstromingen in Bangladesh en extreme droogte in verschillende Afrikaanse landen mislukken voedseloogsten. Als we nu niet ingrijpen, brengen we 500 miljoen klimaatvluchtelingen op de been. Klimaatverandering bedreigt de wereldvrede, waarschuwt generaal Van Middendorp. De Nederlandsche Bank zegt dat de economische kosten van het wachten met energietransitie gigantisch kunnen zijn en dat een carbon bubble dreigt doordat bedrijven grote olie- en kolenvoorraden op de balans hebben. De economie van vandaag bestaat binnen enkele decennia niet meer. Schuiven we de immense rekening, financieel en ecologisch, door naar de volgende generaties of ondernemen we nu actie?

Nu, natuurlijk. Wat ik belangrijk vind, is dat we niet meer afhankelijk zijn van oliesjeiks en gasbaronnen. Een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie is nodig. En dat kan ook. Wat mij betreft krijgt Nederland een klimaatwet en gaat een deltacommissaris aan de slag om deze uit te voeren. Het klimaat is te kostbaar om speelbal van toekomstige coalities te laten zijn. En laten we materialen die de schepping ons geeft niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Afval bestaat niet. Juist vandaag bezocht ik de nieuwe sorteerlijn van Van Gansewinkel aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam, onderdeel van het Grondstoffencentrum Amsterdam. Hier wordt bijna 95% van het ingezamelde afval verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten of energie. De nieuwste scheidingstechniek zorgt ervoor dat het afval nog beter wordt gesorteerd en verwerkt. Natuurlijk zou het nog mooier zijn als alle producten zó worden ontworpen dat ze klaar zijn voor de circulaire economie. Het belastingstelsel kan de transitie ondersteunen door de lasten arbeid te verlagen en die op consumptie te verhogen. Zo wordt werken lonend en krijgt milieuvervuiling een eerlijke prijs.

Dat klinkt natuurlijk allemaal veelbelovend. Maar laat het geen belofte blijven. Iedere dag is een nieuwe kans om ook echt iets te dóen en deze toekomst dichterbij te brengen. Innovatieve ondernemers maken ons land klaar voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. De overheid kan daarbij niet achterblijven. Daarom is een stem bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart belangrijker dan ooit. Het groene bedrijfsleven analyseerde de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Hieruit blijkt: voor groene ondernemers is de ChristenUnie een prima keuze. Kijk maar!

Deel dit bericht

Labels: , , , ,