Voortgang van de onderhandelingen

Binnenhof smaller
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 18 augustus 2017 om 19:12

Voortgang van de onderhandelingen

Na een korte zomerbreak zitten er alweer bijna twee weken van onderhandelen op. De laatste keer dat ik u schreef – vlak vóór die onderbreking – had ik het onder meer over de vertrouwelijkheid waarin we als onderhandelaars met elkaar praten. Tijdens onderhandelingen moeten politieke partijen de kaarten open op tafel kunnen leggen. Ook als het gaat over lastige onderwerpen, waarover heel verschillend wordt gedacht. En die zijn er, dat weet u.

Deze week kwamen berichten in de media waarvan de inhoud onderdeel zou zijn van de onderhandelingen. Dat helpt de onderhandelingen niet en dat geeft een onevenwichtig beeld. Niet voor niets is er afgesproken terughoudend te zijn in de communicatie tot het moment dat er een regeerakkoord is. Alleen een geheel van definitieve afspraken heeft betekenis. Van dat geheel moeten we als ChristenUnie-fractie uiteindelijk zeggen: hier willen we wel of niet voor tekenen. Zover zijn we nog niet.

Ondertussen werken Carola en ik, samen met Joël, Carla, Eppo en ons geweldige team, heel hard aan een goed akkoord met voor de ChristenUnie herkenbare onderdelen. Maar wel in de beslotenheid van fractiekamer en onderhandelingstafel. En daarmee doen we ook een beroep op uw geduld.

Ik zie uit naar het moment waarop ik u en anderen meer kan vertellen waarom we als ChristenUnie mee willen bouwen aan ons land door regeringsdeelname en welke waardevolle punten we daarin kunnen realiseren. Maar ook welke lastige keuzes er gemaakt moeten worden. Want wij willen met onze idealen het verschil maken in ons land. We willen als fractie en als partij zoutend zout en lichtend licht zijn, in het midden van onze samenleving. Tot Zijn dienst.

Dáárom willen we werken aan een hoopvolle toekomst voor onze kinderen en een ambitieus klimaatbeleid. Aan een samenleving waarin elk leven waardevol is, waarin we omzien naar elkaar en waarin we tegenstellingen verkleinen. En willen we opkomen voor (geloofs)vrijheid en veiligheid, hier en elders in de wereld. Daar zetten we ons ook tijdens deze onderhandelingen voor in.

In dat licht vraag ik u ook vandaag wat ik u al vaker heb gevraagd. Wilt u voor ons en de partijen waarmee we spreken blijven bidden? Voor wijsheid, kracht en energie. Uw meeleven - en we merken dat iedere dag - is voor Carola, Joël, Carla, Eppo en mij iedere dag weer ontzettend bemoedigend en geeft vertrouwen.

Labels: ,