Meer geld voor godsdienstvrijheid

Bijbel in Kenia Kerk 2.jpg
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 13 november 2017 om 11:32

Meer geld voor godsdienstvrijheid

De ChristenUnie wil dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken godsdienstvrijheid een speerpunt van zijn beleid maakt en wil hiervoor vanuit het mensenrechtenfonds meer geld reserveren. Ik doe dat voorstel morgen tijdens het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken en krijg daarbij steun van de gehele coalitie.

Godsdienstvrijheid staat meer dan voorheen onder druk in de wereld. Met name in het Midden-Oosten maar ook in landen als Pakistan en Egypte is de positie van christenen erg kwetsbaar. Wereldwijd worden 200 miljoen christenen vervolgd. Behalve in islamitische landen ook in communistische landen als Noord-Korea en China.

Ambassades in verschillende landen moeten de mogelijkheid hebben om organisaties te steunen die godsdienstvrijheid bevorderen. Deze organisaties steunen kwetsbare groepen christenen en zorgen bijvoorbeeld voor het financieren van safe houses voor gevluchte bekeerlingen.

In veel moslimlanden staat nog altijd de doodstraf op bekering tot het christendom. Volgens artikel 18 van het Handvest van de Verenigde Naties heeft ieder mens het recht om van geloof te veranderen. Door onder meer de dreiging van ISIS en van radicale soennieten staat deze fundamentele vrijheid steeds verder onder druk.

Van de 1,3 miljoen christenen in Irak en Syrië zijn er nog maar 300.000 christenen over. De ChristenUnie pleit daarom voor betere bescherming en opvang van (christelijke) minderheden in beide landen. Zo wordt in het regeerakkoord Irak ook doelbewust genoemd als focusland voor de opvang in de regio. Mijn motie is ook ondertekend door Ten Broeke (VVD), Van Helvert (CDA) en Sjoerdsma (D66).

Labels: ,