ChristenUnie: Snel duidelijkheid nodig over risico's uitzetting naar Soedan

Asielzoekerscentrum tafelvoetbal.jpg
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 12 januari 2018 om 15:26

ChristenUnie: Snel duidelijkheid nodig over risico's uitzetting naar Soedan

De ChristenUnie wil zo snel mogelijk duidelijkheid hebben of uitzetting naar Soedan nog verantwoord is en er geen risico’s zijn op martelingen bij aankomst. In België is men recent gestart met een onderzoek naar de situatie in Soedan nadat er steeds meer getuigenissen naar buiten kwamen over folteringen van Soedanese migranten die waren teruggestuurd.

We moeten echt zeker weten dat mensen niet gemarteld worden bij aankomst. Als wij mensen daar naar toe sturen terwijl we weten dat die kans bestaat, zijn we medeverantwoordelijk voor wat hen overkomt. In het radioprogramma De Nieuws BV heb ik onder meer gepleit voor opschorting van uitzettingen naar Soedan - in elk geval totdat het Belgische cq Nederlands onderzoek afgerond is. Laat Nederland zelf ook onderzoek doen naar de laatste Soedanese asielzoeker die in december is uitgezet en waar ook vermoedens bestaan van mishandeling.

Daarnaast heb ik samen met enkele collega's schriftelijke vragen gesteld of er ook een Nederlands onderzoek naar de casus kan komen.

Schriftelijke vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Jasper van Dijk (SP), Groothuizen (D66) en Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van justitie over de uitzettingen van afgewezen asielzoekers naar Soedan

1. Is het onderzoek dat de Belgische regering heeft ingesteld naar de berichten dat uitgezette Soedanese asielzoekers bij terugkeer in Soedan met marteling of onmenselijke behandeling te maken hebben gekregen, voor u aanleiding om zelf ook onderzoek te laten doen naar het lot van Soedanese asielzoekers die door Nederland zijn uitgezet, zoals bijvoorbeeld de Soedanees die in december is teruggestuurd? (Zie: https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgische-staatssecretaris-in-opspraak-na-terugsturen-soedanese-vluchtelingen~a4552404/ ) Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid om in elk geval tot de resultaten van uw eigen onderzoek, dan wel het Belgische onderzoek bekend zijn, tijdelijk geen Soedanezen gedwongen naar Soedan uit te zetten?

3. Welke rol hebben Soedanese diplomaten of andere functionarissen gehad bij het voorbereiden van de uitzetting van afgewezen Soedanese asielzoekers?

4. Klopt het dat een of meer Soedanese diplomaten in Nederland informatie hebben verzameld of verzamelen over Soedanese asielzoekers die hier aanwezig zijn?

5. Zijn er gevallen bekend dat een diplomaat of diplomaten van de Soedanese ambassade ook contact zoekt met Soedanese asielzoekers hier? Zo ja, acht u dit aanvaardbaar en welke gevolgen heeft dit gehad?

Deel dit bericht

Labels: ,