Een humaner en effectiever asielbeleid

Grens
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 30 maart 2018 om 13:23

Een humaner en effectiever asielbeleid

De ChristenUnie is blij met de uitwerking van de migratieafspraken uit het regeerakkoord in de brief van het kabinet. Het asielbeleid wordt menselijker en effectiever, opvangcentra in de regio worden humaner. De beoordeling van verhalen van bekeerlingen, christenen en LHBTI moet echter nog beter.

Asielbeleid menselijker en effectiever
Ik ben blij dat het asielbeleid menselijker en effectiever wordt. Er komt kleinschalige opvang, er komen taallessen vanaf dag één voor hen die grote kans maken hier te blijven, er komt een ontzorg- en activeringsmethode om vluchtelingen sneller te laten integreren en toe te leiden naar werk.

Eindelijk Landelijke Voorziening Vreemdelingen
Uitgeprocedeerden krijgen een betere begeleiding voor terugkeer. En indien dat niet mogelijk blijkt krijgen ze perspectief op verblijf hier door de nieuwe landelijke voorziening vreemdelingen. Eindelijk komt er een bed bad en brood-regeling mét begeleiding. Het vorige kabinet lukte dit niet. Nu wel. Ik hoop daarbij dat vooral gebruik wordt gemaakt van bestaande instellingen die al succesvol zijn met goede begeleiding zoals Stichting INLIA in Groningen en de Pauluskerk in Rotterdam.

Humanere opvangcentra in de regio
Verder blijft de ChristenUnie hameren op betere opvang op de Griekse eilanden en sluiten van de detentiecentra in Libië. Vluchtelingen die door de Libische kustwacht, ondersteunt door de EU, weer aan wal gezet worden mogen niet belanden in de onmenselijke detentiecentra. Ik ben het eens met Minister Kaag dat die omgebouwd moeten worden tot opvangcentra met vrije toegang voor de internationale hulporganisaties. Uiteindelijk moeten de grondoorzaken van migratie beter worden aangepakt. Daarvoor moet Nederland investeren in onderwijs en verbeterde toegang tot werk. Dan helpt het niet als Minister Kaag moet meebetalen aan lege (asiel) bedden voor de staatssecretaris voor asiel en migratie.

Het is goed dat Nederland zijn evenredige aandeel blijft nemen voor de resettlement vanuit Turkije, Griekenland en Italië. Tegelijk moeten landen in de EU die weigeren hieraan mee te doen dan maar meebetalen aan de opvang in andere landen of gekort worden op hun structuurfondsen of andere inkomen uit Brussel.

Beoordeling bekeerlingen moet echt beter
Tot slot vindt de ChristenUnie dat de beoordeling van de verhalen van bekeerlingen, christenen en LHBTI’S écht beter moet. De staatssecretaris moet hiervoor zo snel mogelijk met concrete plannen komen, want als mensen onterecht worden teruggestuurd terwijl ze afvallig zijn van de islam, of LHBTI, kan dat de doodstraf betekenen in menig islamitisch land.

Labels: ,