ChristenUnie: ruimte voor wooninitiatieven voor kinderen met beperking

Moeder met gehandicapt kind.jpg
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 19 april 2018 om 15:47

ChristenUnie: ruimte voor wooninitiatieven voor kinderen met beperking

De ChristenUnie wil dat het kabinet meer ruimte maakt voor kleinschalige wooninitiatieven voor kinderen met een beperking. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateerde afgelopen week dat deze initiatieven onder druk staan. De mogelijkheden voor financiering en het voeren van eigen regie door de initiatiefnemers – vaak de ouders – worden steeds verder ingeperkt.

Wat mij betreft moeten deze drempels worden weggenomen en is er behoefte aan betere ondersteuning en meer duidelijkheid over wat er allemaal wél kan. We willen ruim baan geven aan het bieden van zorg dichtbij en het betrekken van mantelzorgers, zoals ouders. Kleinschalige wooninitiatieven is voor veel kinderen met een beperking de ideale mogelijkheid om precies die zorg te krijgen die ze nodig hebben. Zorgen doen we samen; dát wil ik ondersteunen. Ik wil dat de minister aan de slag gaat om samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoren en cliëntenorganisaties afspraken te maken hoe er meer ruimte kan komen voor deze initiatieven.

Wooninitiatieven worden door ouders opgezet, omdat zij op zoek zijn naar een plek waar hun – soms al volwassen – kind kan wonen én de zorg krijgt die nodig is. Eerder sprak ik met ouders die erin geslaagd zijn om een wooninitiatief op te zetten. Zij vertelden me hoe blij en opgelucht zij zijn dat er voor hun kind een plekje is om te wonen. De verhuizing is spannend voor ouders én kinderen, maar dan is het mooi om te zien dat kinderen zich al snel thuis voelen.

Eerder pleitte de ChristenUnie met succes voor het sluiten van een ‘Ouderenwoonakkoord’ voor wooninitiatieven voor ouderen. Wij zijn dat als voorbeeld voor de initiatieven voor kinderen met een beperking. Ook het regeerakkoord geeft daar aanleiding toe: daarin wordt gesproken over de verbetering van ondersteuning van cliënten. Ik wil dat daarin specifieke aandacht is voor de groep kinderen met een beperking.

Deel dit bericht

Labels: