Meer invloed van verzekerden op hun eigen zorgverzekeraar

Oud en jong.jpg
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 8 oktober 2019 om 15:55

Meer invloed van verzekerden op hun eigen zorgverzekeraar

Vandaag is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat mensen meer invloed geeft op het beleid van hun zorgverzekeraar. Daardoor kun je bij je verzekering meepraten over keuzes die worden gemaakt over de inkoop van zorg en de communicatie van de verzekeringsmaatschappij met verzekerden. Een langgekoesterde wens van de ChristenUnie.

Het wetsvoorstel is een uitwerking van voorstellen die de ChristenUnie in de Tweede en Eerste Kamer eerder deed. De ChristenUnie wil dat alle verzekerden meer invloed krijgen op de eigen verzekeringsmaatschappij - dit heet het 'inspraakrecht'. De verzekeraar staat immers ten dienste van hen en niet andersom.

Zorgverzekeraars moeten ook een zogenaamde 'verzekerdenvertegenwoordiging' instellen die adviesrecht heeft bij het vaststellen van het zorginkoopbeleid. De ChristenUnie heeft er met succes voor gepleit dat deze vertegenwoordiging een goede afspiegeling moet zijn van álle verzekerden. Ook komen er dankzij de ChristenUnie heldere afspraken over hoe de verzekerdenvertegenwoordiging de andere verzekerden moet informeren en informatie moet ophalen.

Met dit wetsvoorstel zetten we een mooie stap: je kunt nu meepraten over het beleid van je eigen zorgverzekeraar. Het is nu aan de zorgverzekeraars om te laten zien hoe ze hier invulling aan geven. We gaan na drie jaar evalueren en op basis daarvan zal de ChristenUnie voorstellen doen om het inspraak- en adviesrecht uit te breiden.

Deel dit bericht

Labels: , ,