Iedereen mee met het ov

Oudere bij trein.jpg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 25 juni 2020 om 10:17

Iedereen mee met het ov

In dit land moet iedereen kunnen meedoen. Hiervoor is het heel belangrijk dat mensen zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, ook als ze een beperking hebben. Hoewel veel vervoersbedrijven aandacht hebben voor de toegankelijkheid van het vervoer, schiet het in de praktijk nog vaak tekort. Daarom presenteert de ChristenUnie vandaag een tienpuntenplan om de toegankelijkheid in het ov te verbeteren.

Geweigerd in de bus
Op de meeste stations zijn er bijvoorbeeld wel rolstoelplanken aanwezig, maar is er niet altijd reisassistentie beschikbaar om rolstoelgebruikers de trein in te helpen. Nog niet in elke trein zijn toegankelijke toiletten. Voor reizigers is het bovendien voorafgaand aan hun reis niet duidelijk of alle vervoerders waar zij mee reizen, daadwerkelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Je zou maar bij de halte moeten blijven staan, omdat je wordt geweigerd in de bus.

Als je met het openbaar vervoer wilt reizen, moet dat mogelijk zijn. Ongeacht een lichamelijke of visuele beperking. Begin dit jaar riep ik middels een aangenomen motie de regering op om samen met andere overheden, vervoerders en ervaringsdeskundigen concrete afspraken te maken over de toegankelijkheid in het ov. Deze afspraken moeten als minimumeisen gelden voor nieuwe aanbestedingen in het openbaar vervoer. Zo moeten we ervoor zorgen dat bovenstaande situaties voortaan tot het verleden behoren.

Tienpuntenplan
Vandaag doen we als ChristenUnie alvast een schot voor de boeg. Met allerlei (belangen)organisaties hebben we een tienpuntenplan gemaakt, om ervoor te zorgen dat iedereen met het ov moet kunnen reizen. Dit plan overhandigen we aan het kabinet. We willen namelijk dat de vervoerders aan de slag gaan met toegankelijke toiletten, reisassistentie en de mogelijkheid om overal hulpmiddelen mee te nemen. Bij nieuwe plannen moeten mensen met een beperking altijd worden meegenomen. En blijkt het openbaar vervoer toch niet toegankelijk te zijn, dan moet de overheid de vervoerders hierop aanspreken.

Zo creëren we een toegankelijk openbaar vervoer, zodat iedereen zelfstandig kan reizen. Iedereen verdient immers de kans om mee te doen in de samenleving.

Lees hier het tienpuntenplan (PDF)

Labels: , ,