Opkomen voor de meest kwetsbaren

Sold for sex.jpg
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 28 oktober 2020 om 18:07

Opkomen voor de meest kwetsbaren

In deze wereldwijde pandemie mogen we de meest kwetsbaren niet vergeten: kinderen die seksueel worden misbruikt en uitgebuit. Het is ontzettend schrijnend wat hen wordt aangedaan door mensenhandelaren. Soms gebeurt dit zelfs met toestemming van de eigen ouders. Kinderen die liefde en veiligheid nodig hebben, worden nu beschadigd voor het leven. We moeten er alles aan doen om dit tegen te gaan.

Door de coronacrisis zijn de slachtoffers nu nog moeilijker te bereiken. Het misbruik en de uitbuiting zet zich voort, nu steeds meer binnenshuis en online. Naar schatting zijn zo’n twee miljoen kinderen hier het slachtoffer van. 

Dit jaar is er, mede dankzij de ChristenUnie, geld beschikbaar voor de bestrijding van dit verschrikkelijke onrecht, via het Fonds Bestrijding Kinderprostitutie. Dat geld is er echter slechts voor 2021. Dat is niet genoeg als we écht werk willen maken van de strijd tegen seksueel misbruik en uitbuiting. Na 2021 mag de Nederlandse inzet niet verdwijnen, maar moet er jaarlijks 5 miljoen euro voor worden uitgetrokken. 

Deze week doe ik dat voorstel in de Tweede Kamer. We mogen als Nederland niet wegkijken, maar opkomen voor de meest kwetsbaren op deze wereld, zodat elk kind, met liefde en aandacht, veilig kan opgroeien. 

Labels: ,