Voorkom abortus door goede zorg voor vrouwen

Jonge vrouw op bank.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 27 april 2021 om 08:00

Voorkom abortus door goede zorg voor vrouwen

Onlangs kwam D66 met een initiatiefwet om de zogeheten ‘beraadtermijn’ bij abortus af te schaffen. De vijfdagentermijn voordat een abortus kan worden uitgevoerd is volgens D66 ‘betuttelend’ en kan leiden tot ‘onnodige extra psychische druk’. En niemand is voor betuttelen en psychische druk, toch? 

Wat mij raakt in die opstelling, is dat het niet lijkt te erkennen dat abortus een intens moeilijk dilemma is.

Alsof abortus niet per definitie een heftige keuze is, of zou mogen zijn, voor een vrouw en eventueel haar partner. De gekozen woorden gaan voorbij aan de nood van het moment, waarbij het gaat om een vrouw in een noodsituatie en een kindje in ontwikkeling. Hoe je ook denkt over abortus, we zouden het toch met elkaar eens moeten kunnen zijn dat abortus per definitie een ingrijpende beslissing is voor zowel de vrouw om wie het gaat als om het leven dat ze in zich draagt. Leven in een fase die iedereen van ons doorlopen heeft. Dat besef spreekt uit de wetgeving: voor zo’n ingrijpende en onomkeerbare beslissing is een zorgvuldig proces belangrijk. 

Daarom doen wij de volgende voorstellen: de beraadtermijn voor een abortus willen we niet afschaffen, wel verbeteren. De ‘bedenktijd’ moet geen ‘wachttijd’ zijn, dus moeten begeleiding en voorlichting over alternatieven juist in deze cruciale dagen vanzelfsprekend zijn. Daarnaast moet de zorg na een abortus verbeteren, met een centrale rol voor de huisarts bij die nazorg. Een derde van de abortussen in Nederland is een herhaalde abortus. Als een vrouw het besluit tot een abortus neemt, laten we er dan alles aan doen dat zij niet vaker voor die keuze komt te staan. 

Het voorkomen van een ongewenste zwangerschap is de beste manier om het aantal abortussen omlaag te brengen. Daarom willen we anticonceptie vergoeden, zodat er geen financiële drempel is om een onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Ook willen we ervoor zorgen dat vrouwen (en mannen) zich niet door een gebrek aan geld of woonruimte gedwongen voelen om te kiezen voor een abortus. Het kan niet zo zijn dat een abortus plaatsvindt omdat we de moeder in de kou laten staan. 

Als ik denk aan al de tienduizenden vrouwen die jaarlijks kiezen voor een abortus dan geloof ik dat we een wereld te winnen hebben in de zorg voor hen. Als we met elkaar - van D66 tot ChristenUnie - zouden erkennen dat het voorkomen van een abortus winst is, dan kunnen we samen misschien nog verrassend ver komen. Laten we met elkaar werken aan betere zorg voor onbedoeld zwangere vrouwen. Aan een samenleving waarin we hen niet alleen laten staan, maar juist óm hen heen gaan staan.

Labels: ,