Downloadpagina ontmoeting met Vonne van der Meer en Bert Keizer

In zijn boek vertelt Gert-Jan Segers in gesprek met Vonne van der Meer en Bert Keizer hoe hij denkt over levenseinde. Download hieronder dat fragment uit zijn laatste boek.

Download hier de ontmoeting van Gert-Jan Segers met Vonne van der Meer en Bert Keizer

Reactie ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op kabinetsvoorstel stervenshulp

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Ik vind het huiveringwekkend dat het kabinet een systeem voor hulp bij zelfdoding wil gaan optuigen voor mensen die hun leven voltooid achten. Dit voorstel gaat uit van de mythe dat dit een puur individuele keus is, terwijl dit ook altijd familieleden, de omgeving, zorgverleners en uiteindelijk ook de samenleving raakt. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet het afgewogen advies van de commissie die onder leiding stond van D66-senator Paul Schnabel naast zich neer legt. Het kabinet gaat volledig voorbij aan de conclusie van Schnabel dat een verdere verruiming van de mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding op onoverkomelijke bezwaren stuit.”

,,Door dit kabinetsvoornemen staat de zorg voor en veiligheid van ouderen onder druk. Dit staat haaks op de plicht van de overheid om het leven te beschermen, in het bijzonder dat van kwetsbare mensen. In een beschaafde samenleving is het leven heilig en bieden we ouderen, juist ook als het leven zwaar wordt, goede zorg, veiligheid en  bescherming. Daarbij zullen we veel meer moeten doen aan het voorkomen en signaleren van eenzaamheid en een gevoel van overbodigheid. Ik wil het kabinet vragen om dit delicate onderwerp niet in de laatste maanden van deze kabinetsperiode in de haast te behandelen. In ieder geval zal de ChristenUnie op geen enkele manier meewerken aan de totstandkoming van dit kabinetsvoornemen.”

Het boek kopen